Nowe Miasto - Dwie strony sieci - KP Nowe Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - Dwie strony sieci

27 marca br. policjantki Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto przeprowadziły spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu. Tematem prelekcji były zagrożenia związane z niebezpieczeństwami płynącymi z Internetu, który poza wieloma walorami edukacyjnymi, informacyjnymi, rozrywkowymi jest źródłem szeregu szkodliwych treści oraz nośnikiem przykładu wielu negatywnych zachowań.

Praktycznie każdy z nas codziennie korzysta z Internetu. Do połączenia z siecią   wykorzystujemy komputery stacjonarne, laptopy, tablety  i  telefony komórkowe, pozostaje tylko kwestia sygnału i zasięgu. Internet został stworzony przez ludzi i dla ludzi. Ważne jest to jak my użytkownicy będziemy z niego korzystać, czy skorzystamy z jego pozytywnych aspektów, czy wręcz przeciwnie przysłuży się on do popełnienia przestępstwa.  Najczęściej Internet wykorzystywany jest do zdobywania wiedzy, informacji, kształcenia się, komunikacji z innymi poprzez różnego  rodzaju portale społecznościowe oraz rozrywki np. muzyka, gry, filmy. Jednakże jego zasoby i możliwości mogą być również wykorzystane do popełnia przestępstwa.

Każdy użytkownik sieci powinien wiedzieć, jakie zagrożenia  i konsekwencje  niesie ze sobą niewłaściwe  korzystanie z Internetu, a w szczególności młodzież, która jest najczęstszym użytkownikiem sieci. Młodzież musi mieć pełną świadomość zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni. Powinna wykształcić w sobie umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania i zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie. W ten sposób uczy  się asertywnych postaw i samodzielnego podejmowania wyboru przy korzystaniu z sieci internetowej.

Pamiętajmy, że niewłaściwym wykorzystywaniem wizerunku i danych osobowych drugiego człowieka, który najczęściej jest naruszany przez młodzież jest nagrywanie lub fotografowanie rówieśników i umieszczanie tych zdjęć  lub filmów w Internecie a także przejaw tzw. mowy nienawiści, która najczęściej występuje poprzez wypisywanie gróźb, wulgaryzmów, znieważenia, rozpowszechniania nieprawdy  na temat rówieśników.  Należy również zwrócić uwagę na przestępstwa uporczywego nękania innej osoby lub osoby najbliższej, oszustwa internetowe, podszywanie się pod inną osobę, zakładanie fałszywych profili, włamywanie się na konta , kradzież danych lub pieniędzy itp. 

Należy też zwracać baczną uwagę na to z kim dzieci nawiązują kontakt przez Internet, tak aby nie padły ofiarą pedofilii. Nie umawiały się na spotkania z osobami obcymi bez zgody i wiedzy rodziców, o swoich problemach rozmawiały w pierwszej kolejności  z rodzicami, pedagogami  a nie zwierzały osobom obcym przez Internet, a tym bardziej by nie wysyłały fotografii lub filmów ze swoim wizerunkiem osobom obcym. 

Sprawcy przestępstw dokonywanych  za pomocą Internetu nie mogą się czuć już  anonimowi, a przez to bezkarni ponieważ współczesna  technologia pozwala organom ścigania namierzać takie osoby i doprowadzać przed wymiar sprawiedliwości.  

Adam Szczepaniak/MT

 

Pliki do pobrania

  • 155.4 KB
  • 161.37 KB