Nowe Miasto-Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka - KP Nowe Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Nowe Miasto

Nowe Miasto-Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka

W ramach projektu "Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka" policjantki z Komisriatu Policji Poznań-Nowe Miasto odwiedziły dzieci z przedszkoli biorących udział w projekcie.

Policjantki Zespołu Profilaktyki Społecznej z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto w ramach programu „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka” spotkały się z dziećmi, uczęszczającymi do dwóch wybranych placówek. Podczas tych spotkań policjantki uczyły najmłodszych bezpiecznych postaw i zachowań podczas drogi do i z przedszkola, podczas zabawy w parku, na podwórku czy placu zabaw oraz w domu, jak postępować w kontaktach z obcymi oraz wobec zwierząt.

7 lutego br. odwiedziły pierwszą wytypowaną placówkę tj. Przedszkole nr 82 na ul. Zawady, gdzie w spotkaniu uczestniczyło 42 dzieci, które były doskonale przygotowane na to spotkanie – potrafiły odpowiedzieć na każde pytanie zadane przez policjantki czy strażników  miejskich, chętnie i z entuzjazmem uczestniczyły w zajęciach. Kolejne przemiłe spotkanie odbyło się 19 lutego br. w Prywatnym Przedszkolu „Bajkowa Polanka” ul. Polanka, gdzie policjantki spotkały się niesamowicie sympatycznymi maluchami. Dzieci były bardzo dobrze wyedukowane przez swoją Panią opiekunkę, wiedziały jak się zachować w każdej omawianej sytuacji. W spotkaniu uczestniczyło 14 dzieci. Natomiast 26 lutego br. Policjantki odwiedziły Przedszkole nr 124 „Wesoła Ludwiczka” na os. Bohaterów II Wojny Światowej gdzie zostały gościnnie przywitane przez 59 radosnych maluchów, które tak jak w pozostałych placówkach doskonale wiedziały jak się zachować bezpiecznie, znały numery alarmowe i chętnie odpowiadały na pytania policjantek.

Zgodnie z założeniami projektu bardzo ważnym elementem takich spotkań jest pozyskanie zaufania u dzieci i wyrobienie w nich nawyku, umiejętności zwracania się o pomoc do rodziców, nauczycieli, policjantów, strażników miejskich oraz zapoznanie dzieci z „zasadą ograniczonego zaufania wobec nieznajomych osób” i jesteśmy przekonane, iż te cele udało się osiągnąć.

Agnieszka Śródecka