Nowe Miasto - spotkanie na rzecz ochrony seniorów - KP Nowe Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - spotkanie na rzecz ochrony seniorów

28 stycznia 2019 roku policjantki Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto zostały zaproszone na spotkanie do siedziby II Oddziału ZUS w Poznaniu na ulicy Starołęcka 31 w ramach comiesięcznego cyklu spotkań z pracownikami. Tym razem tematyka szkoleń dotyczyła wszelkiego rodzaju oszustw na tzw „legendę”, których ofiarami padają osoby starsze.

Policjantki z Komisariatu Policji Poznań Nowe miasto w trakcie spotkania informowały pracowników ZUS-u o wszelkiego rodzaju oszustwach metodami na tzw „legendę” oraz apelowały o ostrożność i zdrowy rozsądek
w kontaktach z osobami pukającymi do naszych mieszkań. To właśnie pracownicy ZUS-u mają w swojej codziennej pracy mają kontakt z osobami starszymi. 

Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych metod, wykorzystując najczęściej zaufanie i dobre serce tych ludzi. Często oszuści pukają do naszych drzwi pod różnymi pretekstami np. z prośba o wodę, o coś do jedzenia, oferują sprzedaż różnych artykułów, podają się za urzędników np. listonosza, pracownika ZUS-u, hydraulika, przedstawiciela fundacji czy pogotowia ratunkowego. Po podstępnym wejściu do mieszkania wykorzystując nawet chwilową nieuwagę okradają swoje ofiary. Bardzo często popełnianym przestępstwem, którego ofiarami są ludzie starsi jest wyłudzenie pieniędzy przez osoby podające się za członków rodziny, pod pretekstem nagłej życiowej potrzeby. Sprawcy dzwonią na telefon stacjonarny przedstawiają się jako np. wnuk, proszą o pożyczkę.

Pamiętajmy, że zasada ograniczonego zaufania do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, od dawna niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą się zakończyć naszą finansową porażką. Pracownicy ZUS po spotkaniu z funkcjonariuszkami z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto wiedzą już jak nie dać się oszukać oraz jak chronić swoich klientów.

 

 

B.Przekota/A.Śródekca/A.U.