NOWE MIASTO - „BEZPIECZNE FERIE 2019” - KP Nowe Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Nowe Miasto

NOWE MIASTO - „BEZPIECZNE FERIE 2019”

Z dniem 14 stycznia 2019 roku na terenie województwa wielkopolskiego rozpoczną się ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży jest to czas odpoczynku od obowiązków szkolnych, czas na zabawę a dla dorosłych to okres urlopów, a wiec czas rodzinnych wyjazdów w góry, nad morze, do rodziny, czy przyjaciół.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki KP Poznań Nowe Miasto w dniu 8 stycznia br. przeprowadzili szereg spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej nr 50 w Poznaniu oś. Stare Żegrze 1, przypominając im o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne, podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie jako pieszy uczestnik ruchu, zasady właściwego zachowania się w kontaktach z osobami obcymi oraz bezpieczeństwa w domu. Dzieciom przypomniano również numery alarmowe, tak aby wiedziały do kogo i w jaki sposób mogą zwrócić się o pomoc.

Okres ferii to również czas zabawy. Dzieci uczestniczą w różnych kolonia, półkoloniach, spędzają czas z rodzicami lub rówieśnikami. Wybierając miejsca do zabawy, korzystajmy z dostępnych boisk, placów zabaw, parków i sztucznych lodowisk, a więc miejsca bezpieczne z dala od ruchliwych ulic, rzek, czy jezior. Każdego roku w mediach słyszymy o przypadkach utonięć osób pod lodem. Pamiętajmy, że nie ma takiego pojęcia jak bezpieczny lód, każdy lód może się pod ciężarem człowieka załamać, a będąc w takiej wodzie mamy tylko kilka minut by ocalić swoje życie. Dlatego szanujmy je i samemu, czy za namową innych osób nie wchodźmy na za zamarznięte jeziora, czy stawy.

Ważna kwestią jest również bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. Piesi szczególnie w okresie zimowym są narażeni na niebezpieczeństwo. Szybko zapadający zmrok, mgła, deszcz, a czasami bezmyślność i nieostrożność samych pieszych przyczyniają się to zwiększenia ryzyka utraty życia lub zdrowia. Poruszając się w terenie zabudowanym wybierajmy w pierwszej kolejności chodniki lub wyznaczone ścieżki dla pieszych. Korzystajmy również z odblasków, a już obowiązkowo poza terenem zabudowanym dzięki nim jesteśmy bardziej widoczni na drodze. Przechodząc przez jezdnie wybierajmy przejścia dla pieszych. Takie elementarne zasady jak zatrzymanie się przed każdym przejściem, spojrzenie w lewo, w prawo i w lewo i dopiero wejście na bezpieczne przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Zasady te dotyczą również przejść z sygnalizacją świetlną.
Jak często każdy z nas zamyślony, wpatrzony w telefon, wsłuchany w muzykę, czy z pospiechu zapomina o takich podstawowych kwestiach.


 

A. Śródecka /B. Przekota