KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - Seniorze bądź czujny i nie daj się oszukać

Zbliżające się Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to okres podczas którego wszyscy powinniśmy szczególnie zadbać o własne bezpieczeństwo. Dla policjantów Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto jest to czas prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa szczególnie wśród osób starszych.

24 października 2018 roku policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto wraz z dzielnicowymi przeprowadzili w rejonie cmentarzy znajdujących się na terenie dzielnicy Poznań Nowe Miasto działania profilaktyczne podczas których informowali mieszkańców o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, parkowaniu samochodów w miejscach do tego wyznaczonych, nie blokowaniu dróg dojazdowych, zwracaniu uwagi podczas wysiadania z samochodów na innych uczestników ruchu drogowego, oznakowaniu dróg dojazdowych, korzystaniu z chodników lub wyznaczonych ścieżek dla pieszych, nie wchodzeniu na jezdnie, czy noszeniu odblasków.

Policjanci przekazywali informacje o prawidłowym zabezpieczeniu domów i mieszkań w trakcie nieobecności a także działek ROD. Przypomniano o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z środków transportu publicznego oraz podczas przebywania w rejonie cmentarzy aby nie stać się ofiara kieszonkowców. Seniorom zwracano uwagę na metody działań oszustów oraz przestrzegano przed rozmowami z nieznajomymi, którzy wykorzystując chwilę zadumy i nostalgii mogą próbować zdobyć cenne informacje odnośnie stanu majątkowego, ich sytuacji rodzinnej i planowanych wyjazdów. Podczas prowadzonych działań mieszkańcom przekazano materiały profilaktyczne w postaci broszur informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa.

 

 

Śródecka/A.U.