Nowe Miasto - „Dopalacze Niszczą Życie” - KP Nowe Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - „Dopalacze Niszczą Życie”

25 września br. funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto spotkali się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu w ramach prowadzonych działań profilaktycznymi wśród dzieci i młodzieży.

Policjanci Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęli realizację cyklu spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkania w dniu 25 września br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Poznaniu prowadzili prelekcję na temat zagrożeń związanych z zażywaniem, posiadaniem, produkcją oraz sprzedażą środków odurzających tzw. „dopalaczy”. Przedmiotowe zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizowanego programu „Dopalacze Niszczą Życie”.

Funkcjonariusze podczas prelekcji zwracali uwagę uczestnikom na konsekwencje prawne związane z posiadaniem „dopalaczy” oraz informowali jakie mogą mieć wpływ na organizm i zachowanie człowieka tj. w zależności od organizmu wyciszenie, zamknięcie w sobie, spowolniona reakcja na daną sytuacje, albo wręcz przeciwnie nienaturalne pobudzenie, mówienie od rzeczy, agresja w stosunku do innych ludzi, halucynacje lub przechodzenie w skrajności emocjonalne od nieuzasadnionego smutku i płaczu do śmiechu i euforii. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, że dopalacze jak każde inne środki odurzające uzależniają swojego odbiorcę, a osoby pod wpływem środków odurzających tracą kontakt z rzeczywistością, tracą kontrole nad sobą i swoim życiem.

Policjanci podczas prelekcji podkreślili, że środki odurzające to tzw. „narkobiznaes”, ponieważ zdobywanie pieniędzy na zakup środków odurzających często jest przyczyną popełniania przez osoby nieletnie innych czynów karalnych takich jak kradzieże czy wynoszenie z domu i sprzedawanie cennych przedmiotów, a w skrajnych przypadkach przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu takie jak rozboje, czy wymuszenia rozbójnicze.

A. Szczepaniak/S.S.