Nowe Miasto - „Bezpieczne życie seniorów” - KP Nowe Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - „Bezpieczne życie seniorów”

28 maja br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu spotkali się z seniorami w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczne życie seniorów”. Pomimo szeroko prowadzonych działań profilaktycznych osoby starsze nadal stają się ofiarami oszustw na tzw. „legendę”. Ich ufność i wiara w ludzką dobroć, a także chęć niesienia pomocy innym powodują, że nierzadko tracą dorobek całego swojego życia.

W celu poprawy bezpieczeństwa w dniu 28.05.2018r. funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto wraz z Fundacją „Razem Łatwiej” zorganizowali spotkanie w „Klubie Seniora Jubilat”, podczas którego propagowali bezpieczeństwo wśród seniorów. W trakcie spotkania funkcjonariusze policji uświadamiali przybyłych na miejsce seniorów na temat metod działań oszustów na tzw. „legendę” m.in. metoda na wnuczka, policjanta/agenta CBŚ, urzędnika, pracownika administracji, MOPR-u, MOPS-u, lekarza, pracownika służby zdrowia, wypadek, wiadomość dla sąsiada, szklankę wody itp. Po przybliżeniu seniorom sposobów działania funkcjonariusze w szczególności zwrócili uwagę, jak należy postępować i zachować się w sytuacji zagrożenia.

Ponadto spotkanie było okazją do omówienia przez policjantów zagrożeń związanych z wpuszczaniem osób nieznajomych do mieszkania, a także właściwym zabezpieczeniu mienia w miejscach publicznych oraz środkach transportu publicznego z uwagi na działalność kieszonkowców.

Okres wiosenno-letni często związany jest ze spędzaniem czasu poza domem, chociażby na terenach ogródków działkowych, w związku z czym funkcjonariusze zwrócili uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa sobie, jak i znajdującego się tam mienia.

Uczestnikom spotkania przekazano materiały profilaktyczne w postaci broszur informacyjnych dla utrwalenia zdobytych informacji.