Jeżyce - Profilaktyka latem - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

Jeżyce - Profilaktyka latem

22 lipca br. policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Poznaniu przeprowadzili akcję informacyjno - edukacyjną pn. „Bezpiecznie nad wodą” oraz „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

W ramach realizacji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” funkcjonariusze prowadzili rozmowy z osobami wypoczywającymi nad jeziorami Rusałka i Kiekrz, których informowano o zagrożeniach, z jakimi mogą spotkać się w przypadku lekceważenia podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Osobom dorosłym przypominano o bezwzględnym zakazie spożywania napojów alkoholowych nad wodą jak i o grożących konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów prawa. Ponadto funkcjonariusze informowali plażowiczów o niebezpieczeństwie zażywania środków psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na skutki zdrowotne i prawne zażywania i posiadania substancji zabronionych, w tym dopalaczy.

Przekazywano broszury informacyjne dot. kampanii pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło przewodnie brzmi: Szkoda Ciebie na takie patoklimaty. Ponadto przekazywano ulotki promujące akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz silikonowe opaski i smycze z napisem „Dopalacze niszczą życie”.

Przemysław Szkup/MT

 

  • Jeżyce- Profilaktyka latem
  • Jeżyce Profilaktyka latem
  • Jeżyce - Profilaktyka latem
  • Jeżyce - Profilaktyka latem
  • Jeżyce - Profilaktyka latem