Jeżyce - Bezpieczny senior - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

Jeżyce - Bezpieczny senior

8 lutego 2019 roku policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Poznań Jeżyce wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Poznaniu przeprowadzili akcję edukacyjno - informacyjną pod nazwą „Bezpieczny senior”.

Celem akcji była poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych i samotnie zamieszkujących. Podczas prowadzonych rozmów z seniorami policjanci przybliżyli najczęściej stosowane metody działania oszustów na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „funkcjonariusza CBŚ”. Przypominano o właściwym zabezpieczeniu podręcznego bagażu w środkach komunikacji miejskiej i zatłoczonych miejscach, w szczególności o zapinaniu torebek i saszetek, by nie stać się ofiarą kradzieży „kieszonkowców”.

Podczas działań przekazywano ulotki informacyjne zawierające treści prewencyjne wraz z numerami telefonów do tut. komisariatu. Seniorom wręczano również gadżety prewencyjne w postaci opasek odblaskowych.

 

P.Szkup