KP Jeżyce

JEŻYCE - „ŚWIADOMY SPRZEDAWCA – ODPOWIEDZIALNY KUPUJĄCY”

17 stycznia 2019 roku policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Poznaniu przeprowadzili akcję edukacyjno - informacyjną pn. „Świadomy sprzedawca – odpowiedzialny kupujący”.

Działania ukierunkowane były na przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym na terenie podległym KP Poznań-Jeżyce. Akcja zaadresowana była do właścicieli, kierowników oraz sprzedawców sklepów mających w swym asortymencie alkohol.

Podczas działań policjanci przypominali o prawach oraz obowiązkach sprzedawców. Informowali, że każdy sprzedawca może, a nawet powinien żądać okazania dowodu tożsamości od osoby chcącej zakupić alkohol, a której wiek budzi w nim zastrzeżenia. Policjanci zapoznali również pracowników sklepów z przepisami mówiącymi
o odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu osobie nieletniej bądź nietrzeźwej.

Funkcjonariusze prowadzili również rozmowy z młodzieżą, którą informowano o negatywnych skutkach zdrowotnych spożywania alkoholu oraz zakazie kupowania alkoholu przez osoby nieletnie.

 

P.Szkup