Jeżyce - bezpieczne ferie - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

Jeżyce - bezpieczne ferie

11 stycznia 2019r. policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Jeżyce przeprowadzili akcję edukacyjno – informacyjną pn. ”Bezpieczne Ferie 2019” .

Podczas przedsięwzięcia policjanci prowadzili rozmowy z osobami przebywającymi w rejonie Parku Homera i Parku Sołackiego w pobliżu zamarzniętych akwenów. Rozmówców informowano o zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać w przypadku lekceważenia podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a w szczególności o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na lód.

Policjanci przekazali porady dotyczące zachowania się, gdy dojdzie do załamania lodu oraz informowano jak należy postępować w sytuacji, gdy jest się świadkiem takiego zdarzenia. Rozmówcom przekazywano broszury, zawierające numery alarmowe oraz porady prewencyjne.

Ponadto omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpiecznego zachowania w kontaktach z nieznajomymi oraz właściwego postępowania podczas samodzielnego pobytu w domu pod nieobecność dorosłych.


 

P. Szkup