Poznań - Policjanci w trosce o osoby bezdomne - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań - Policjanci w trosce o osoby bezdomne

Data publikacji 17.01.2019

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu po raz kolejny przeprowadzili kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych znajdujących się na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Celem akcji było przekazanie informacji o miejscach uzyskania wsparcia i pomocy.

Okres zimowy to trudny czas dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla tych, którzy często przebywają poza miejscem zamieszkania lub nie mają schronienia. W związku z tym policjanci kontrolują koczowiska, gdzie według rozpoznania mogą przebywać osoby bezdomne.

15 stycznia br. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce wraz z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu skontrolowali miejsca koczowania osób bezdomnych. Podczas działań informowali o możliwościach skorzystania z różnych form pomocy, wskazywali adresy placówek pomocowych, miejsca, gdzie można zjeść ciepły posiłek lub otrzymać czystą odzież.

Policjanci zaznaczają, że takie działania skierowane na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej będą kontynuowane w okresie zimowym.

Policjanci apelują, aby zwracać uwagę na osoby bezdomne, samotne czy też nietrzeźwe, które mogą stać się ofiarami wychłodzenia albowiem jeden telefon na numer alarmowy 112 może uratować ludzkie życie.

Małgorzata Tamborska