Dzień seniora na Jeżycach - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

Dzień seniora na Jeżycach

26 października 2018 roku policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Jeżyce i Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wzięli udział w Dniu Seniora zorganizowanym pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”, który odbył w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.

Celem akcji była poprawa szerokorozumianego bezpieczeństwa osób starszych. Podczas przeprowadzonej prelekcji oraz licznych rozmów z seniorami omawiano najczęściej stosowane metody działania oszustów na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „funkcjonariusza CBŚ”. Ponadto informowano o metodach działania „kieszonkowców”, na których szczególną uwagę należy zwracać w środkach komunikacji miejskiej i zatłoczonych miejscach.

Seniorzy, którzy przybyli na spotkanie mieli okazję uzyskania porad ekspertów ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Straży Pożarnej.

 

 

P.Szkup/A.U