Jeżyce -Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

Jeżyce -Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2 października 2018r. policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej w rejonie Rynku Jeżyckiego, terenu przy Szkole Podstawowej nr 23 oraz przy Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu przeprowadzili akcję informacyjno – edukacyjną pn. „Stop Przemocy” w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy.

Prowadząc rozmowy z dziećmi oraz osobami dorosłymi policjanci przekazywali wiedzę i uwrażliwiali na zjawisko przemocy. Zwrócili szczególną uwagę na występowanie przemocy rówieśniczej oraz przemocy w rodzinie. Dzieciom przypomniano o konieczności wyrażania sprzeciwu wobec krzywdzenia innych, odrzucenia, wyśmiewania i zastraszania. Podkreślano aby zwracały się o pomoc do osób dorosłych tj. rodziców, nauczycieli, psychologów czy pedagogów szkolnych w każdych niepokojących sytuacjach. Mieszkańcom przekazano informację o tym, aby każdorazowo reagowali oraz informowali odpowiednie służby, gdy zauważą że dziecku dzieje się krzywda. Każdy rodzaj przemocy wobec dzieci wpływa negatywnie na ich rozwój i niesie za sobą wiele problemów w przyszłości.

Przemoc to zjawisko naruszające podstawowe prawa człowieka, a w szczególności prawo do życia, zdrowia oraz poszanowania godności ludzkiej. Im wcześniej zareagujemy tym lepiej. Odpowiednia reakcja zwiększa szansę na szybką pomoc.

 

A.Placek/A.U.