Jeżyce - Bezpieczny senior podczas wakacji - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

Jeżyce - Bezpieczny senior podczas wakacji

9 sierpnia 2018r. policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Jeżyce wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Miasta Poznania przeprowadzili akcję informacyjno - edukacyjną pn. „Bezpieczny senior podczas wakacji”.

Celem akcji pn. „Bezpieczny senior podczas wakacji” przeprowadzonej na terenie poznańskich Jeżyc w dniu 9 sierpnia 2018 r. była poprawa bezpieczeństwa osób starszych oraz samotnie zamieszkujących, którzy w okresie wakacyjnym często pozostają w domach podczas wyjazdów wakacyjnych osób najbliższych, przez co mogą stać się celem działania przestępców.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania podczas prowadzonych rozmów z seniorami omawiali najczęściej stosowane metody działania oszustów na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „funkcjonariusza CBŚ”. Natomiast osobom deklarującym wyjazd wakacyjny przypominano o właściwym zabezpieczeniu swoich mieszkań i domów, a także podręcznego bagażu. Zwrócono uwagę na prawidłowe zapinanie torebek i saszetek, by nie stać się ofiarą kradzieży tzw. „kieszonkowców”.

Spotkania te były także okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze, tak aby każdy niezależnie jakim jest uczestnikiem ruchu drogowego, czy też pieszym czy rowerzystą, pamiętał o ostrożności i przestrzeganiu przepisów.

Seniorom przekazano broszury informacyjne zawierające treści prewencyjne wraz z numerami telefonów do miejscowej jednostki Policji oraz opaski odblaskowe dla zwiększenia ich bezpieczeństwa na drodze.

P.Szkup/S.S.