Jeżyce – Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

Jeżyce – Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

3 lipca 2018r. policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Jeżyce w Poznaniu przeprowadzili akcję informacyjno - edukacyjną ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Na terenach zielonych przy kąpieliskach tj. przy Jeziorze Kierskim i Rusałka w ramach akcji edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce w dniu 3 lipca br. przeprowadzili akcję informacyjno-edukacyjną ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa.

Podczas działań informowano plażowiczów o zagrożeniach z jakimi mogą spotkać się w przypadku lekceważenia podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Przypominano o bezwzględnym zakazie spożywania napojów alkoholowych nad wodą, jak i o grożących konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów prawa.

Przekazywano ulotki prewencyjne oraz gadżety promujące akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. 

P.Szkup/S.S.