KP Jeżyce

Jeżyce - Bezpieczne zakończenie roku szkolnego na Jeżycach

22 czerwca br. policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce przy współpracy ze Strażą Miejską w Poznaniu przeprowadzili akcję informacyjno - edukacyjną pn. „Bezpieczne zakończenie roku szkolnego”.

Akcja pn. „Bezpieczne zakończenie roku szkolnego” na terenie poznańskich Jeżyc została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce i Straży Miejskiej Miasta Poznania w dniu 22 czerwca br. Działania zostały zorganizowane w związku z zakończeniem roku szkolnego w związku z czym funkcjonariusze prowadzili kontrole miejsc grupowania się młodzieży tj. tereny zielone przy jeziorze Rusałka, boiska i skwery.

Celem akcji było informowanie młodzieży o skutkach zdrowotnych i prawnych spożywania alkoholu, a także zażywania i posiadania substancji zabronionych, w tym dopalaczy. Jednocześnie w ramach akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” prowadzono rozmowy z osobami wypoczywającymi nad Jeziorem Rusałka, którym zwracano uwagę na zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się w przypadku lekceważenia podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Osobom dorosłym przypominano o bezwzględnym zakazie spożywania napojów alkoholowych nad wodą, jak i o grożących konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów prawa.

Podczas działań funkcjonariusze rozdysponowali materiały prewencyjne w postaci ulotki oraz opaski na rękę promujące akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

P.Szkup/S.S.