KP Jeżyce

Jeżyce - Policjanci informują – pomagaj z rozsądkiem

11 maja br. funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki społecznej wraz z dzielnicowym w rejonie Rynku Jeżyckiego przeprowadzili działania profilaktyczno – informacyjne pn.: „Żebractwo - pomagaj rozsądnie” .

Policjanci Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce w dniu 11 maja br. przeprowadzili działania profilaktyczno-informacyjne pn. „Żebractwo – pomagaj rozsądnie”. Celem działań było podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat procederu żebractwa, który jest poważnym problemem społecznym wpływającym na bezpieczeństwo mieszkańców, a także na wizerunek miasta Poznania.

W trakcie działań zwrócono szczególną uwagę na to, że pomaganie osobom wyłudzającym pieniądze na ulicy poprzez wsparcie finansowe, daje społeczne przyzwolenie na akceptacje tego procederu. Wsparcie finansowe dzieci nie rozwiązuje ich problemów, a bardzo często może przyczynić się do ich demoralizacji.

Ponadto w trakcie rozmów z mieszkańcami informowano o sposobach pomocy dla osób trudniących się żebractwem, a mianowicie o oferowaniu wsparcia poprzez zakup żywności oraz możliwość skontaktowania się z odpowiednimi organizacjami rządowymi lub pozarządowymi takimi jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Przypominano również o tym, aby zgłaszać na Policję fakt, gdy dana osoba jest świadkiem żebractwa, a w szczególności gdy osoba wyłudzająca pomoc była natarczywa lub agresywna.

A. Placek/S.S.