Jeżyce - Działania „Bezpieczny Senior” - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

Jeżyce - Działania „Bezpieczny Senior”

Poznańscy policjanci przeprowadzili na Jeżycach kolejne działania ukierunkowane na bezpieczeństwo osób starszych pn. "Bezpieczny Senior". Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na oszustów działających pod tzw. legendą. Tego typu działania są sukcesywnie powtarzane przez wszystkie jednostki Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W dniu 29 marca 2018 r. policjanci Komisariatu Policji Poznań Jeżyce, przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu przeprowadzili działania prewencyjno – informacyjne pn. „Bezpieczny Senior” m. in. w rejonach Rynku Jeżyckiego oraz dzielnicy Ogrody. Celem działań była poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych i samotnie zamieszkujących, którzy mogą stać się celem działania przestępców.

Podczas prowadzonych rozmów z seniorami funkcjonariusze przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa oraz przybliżyli najczęściej stosowane metody działania oszustów na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „funkcjonariusza CBŚ”. Udzielono wskazówek jak można uchronić się od tego typu oszustw, rozdano poradniki i ulotki zawierające treści prewencyjne wraz z numerami telefonów alarmowych. Seniorom wręczano również gadżety prewencyjne w postaci opasek odblaskowych.

Aneta Gabrysz/RL