Jeżyce - pierwszy dzień wiosny - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

Jeżyce - pierwszy dzień wiosny

21 marca br. w Pierwszy Dzień Wiosny policjanci Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce przeprowadzili akcję profilaktyczną ukierunkowaną na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

W ramach działań pn. „Wiosna 2018” w dniu 21 marca br. funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce przeprowadzili akcję profilaktyczno – edukacyjną na podległym terenie.

W trakcje realizacji działań przeprowadzono kontrole miejsc grupowania się młodzieży tj. tereny przy szkołach, rejon boisk szkolnych oraz obiekty, w których może dochodzić do spożywania i sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zażywania środków psychoaktywnych.

Podczas rozmów z młodzieżą zwrócono szczególną uwagę na odpowiedzialność karną nieletnich wynikającą z łamania przepisów prawa. Poinformowano o konsekwencjach zażywania i dystrybucji środków odurzających, w tym dopalaczy oraz zasadach wpływających na prawidłowe funkcjonowanie grup rówieśniczych. Poinformowano również o skutkach zdrowotnych i prawnych spożywania alkoholu.

Ponadto omówiono bezpieczne zachowania w kontaktach z osobami obcymi, a w szczególności jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

A. Placek/S.S.