„Bezpieczne kąpielisko” - KP Jeżyce - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Jeżyce

„Bezpieczne kąpielisko”

Policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu w dniach 7–9 sierpnia br. przeprowadzili działania prewencyjne w ramach akcji informacyjno - edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”.

Funkcjonariusze w dniach 7-9 sierpnia br. przeprowadzili działania prewencyjne pn. „Bezpieczne kąpielisko” w ramach akcji informacyjno - edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” na terenie podległym Komisariatowi Policji Poznań-Jeżyce przy Jeziorze Kierskim i Rusałka.

Podczas działań plażowiczów informowano o zagrożeniach, do jakich może dojść w przypadku lekceważenia podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Przypominano o bezwzględnym zakazie spożywania napojów alkoholowych nad wodą i konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów prawa. Podczas akcji także informowano o skutkach prawnych zażywania i posiadania substancji zabronionych, w tym dopalaczy.

Właścicielom pojazdów funkcjonariusze zwrócili uwagę na właściwe parkowanie, nie pozostawianiu cennych przedmiotów na widoku oraz właściwym zabezpieczeniu pojazdu podczas pobytu nad kąpieliskiem.

Funkcjonariusze plażowiczom przekazali materiały informacyjne w ramach akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą” zawierające treści prewencyjne.


S.Stańko/ P.Szkup