Kierownictwo KMP w Poznaniu - Kierownictwo KMP - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Kierownictwo KMP

Kierownictwo KMP w Poznaniu

Kierownictwo

Komendy Miejskiej Policji

w Poznaniu

______________________________ 

1

mł. insp. Maciej Nestoruk

Komendant Miejski Policji w Poznaniu

 

2
 
           mł. insp. Rafał Pawłowski

       Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu

                                                                                    

3

mł. insp. Adam Kachel

Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu

 

Komenda Miejska Policji w Poznań

 ul. Szylinga 2

60-787 Poznań