POZNAŃSKA POLICJA

Poznań - Wspólne szkolenie policjantów i strażaków

W pierwszym półroczu 2017 roku został przeprowadzony cykl zajęć doskonalących dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy i działań przeciwpożarowych. Zajęcia odbywały się w ok. 15 osobowych grupach szkoleniowych we współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 7 Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. Bobrzańskiej.

Szkolenie obejmowało zakres udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wypadku w służbie tj. postępowania na miejscu zdarzenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wykorzystania przenośnego defibrylatora AED.

Funkcjonariusze nauczyli się także jak zadbać o własne bezpieczeństwo, prawidłowo ocenić miejsce zdarzenia, ocenić stan poszkodowanego, udrożnić drogi oddechowe, wykonać badanie urazowe osoby poszkodowanej w pojeździe oraz ewakuować osobę poszkodowaną z pojazdu w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia.

Dzięki zaangażowaniu i wiedzy strażaków, policjantom zostały przekazane także informacje dotyczące organizacji działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze nauczyli się współpracy wraz z innymi służbami na miejscu zdarzenia. Następnie przedstawiona została definicja pożaru i jego fazy rozwoju. Policjanci poznali między innymi sposoby przerywania procesów palenia, metody i taktyki gaszenia pojazdów. Dzięki wykorzystaniu gaśnic samochodowych spróbowali sami ugasić pożar.

Celem szkolenia było zdobycie umiejętności szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Przystępna forma szkolenia pozwalała funkcjonariuszom nie mającym dotąd kontaktu z tymi zagadnieniami, na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy i działań przeciwpożarowych.

Program szkolenia został opracowany uwzględniając specyfikę służby i związane z nią potencjalne zagrożenia, a także potrzebę wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami. Zdarzenia pokazują, że coraz częściej to właśnie policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają w wielu przypadkach na uratowanie życia i zdrowia jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego lub straży pożarnej. 

Krzysztof Lis/MŚ