Wykaz dzielnicowych z miasta - Dzielnicowi - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Dzielnicowi

Wykaz dzielnicowych z miasta

KOMISARIATY MIASTA POZNANIA

 

KP POZNAŃ-GRUNWALD

L.p

Numer rejonu

Stopień, imię i nazwisko oraz adres e-mail

Numer telefonu służbowego komórkowego

Numer telefonu służbowego   stacjonarnego

 

Kierownik Rewiru I

mł. asp. Monika Kolasińska

monika.kolasinska@po.policja.gov.pl

519-064-564

61-84-142-52

1

Rejon 101M

sierż. Paweł Marszałkiewicz

dzielnicowy.grunwald1@po.policja.gov.pl

786-936-000

61-84-154-27

2

Rejon 102M

VACAT st. sierż. Dawid Hemmerling

dzielnicowy.grunwald2@po.policja.gov.pl

786-936-003

61-84-154-27

3

Rejon 103M

st. sierż. Dawid Hemmerling

dzielnicowy.grunwald3@po.policja.gov.pl

786-936-001

61-84-154-27

4

Rejon 104M

sierż. sztab. Szymon Słodecki

dzielnicowy.grunwald4@po.policja.gov.pl

519-064-552

61-84-154-27

5

Rejon 105M

sierż. sztab. Bartosz Nawrocki

dzielnicowy.grunwald5@po.policja.gov.pl

519-064-561

61-84-154-27

6

Rejon 106M

st. sierż. Wojciech Sadowski

dzielnicowy.grunwald6@po.policja.gov.pl

519-064-558

61-84-154-27

7

Rejon 107M

sierż. Krystian Ostrowski

dzielnicowy.grunwald7@po.policja.gov.pl

786-936-007

61-84-154-27

8

Rejon 108M

st. sierż. Grzegorz Wzorek

dzielnicowy.grunwald8@po.policja.gov.pl

519-064-555

61-84-154-27

9

Rejon 109M

vacat st. sierż. Dawid Grzelak

dzielnicowy.grunwald9@po.policja.gov.pl

519-064-572

61-84-154-27

10

Rejon 110M

st. sierż. Dawid Grzelak

dzielnicowy.grunwald10@po.policja.gov.pl

519-064-619

61-84-154-27

11

Rejon 111M

VACAT sierż. Paweł Marszałkiewicz

dzielnicowy.grunwald11@po.policja.gov.pl

786-936-053

61-84-154-27

12

Rejon 112M

st. sierż. Marcin Markowski

dzielnicowy.grunwald12@po.policja.gov.pl

786-936-013

61-84-154-27

X

Kierownik Rewiru II

asp. sztab. Jarosław Porolniczak

jaroslaw.porolniczak@po.policja.gov.pl

519-064-551

61-84-121-28

13

Rejon 121M

sierż. Marcin Zagata

dzielnicowy.grunwald13@po.policja.gov.pl

786-936-004

61-84-134-35

14

Rejon 122M

asp. Arnold Dybała

dzielnicowy.grunwald14@po.policja.gov.pl

519-064-543

61-84-134-35

15

Rejon 123M

st. sierż. Miłosz Jagodziński

dzielnicowy.grunwald15@po.policja.gov.pl

786-936-011

61-84-134-35

16

Rejon 124M

st. sierż. Marcin Marszałek

dzielnicowy.grunwald16@po.policja.gov.pl

519-064-571

61-84-134-35

17

Rejon 125M

st. post. Krzysztof Sitkowski

dzielnicowy.grunwald17@po.policja.gov.pl

786-936-005

61-84-134-35

18

Rejon 126M

sierż. Paweł Sompoliński

dzielnicowy.grunwald18@po.policja.gov.pl

786-936-009

61-84-134-35

19

Rejon 127M

VACAT sierż. Paweł Sompoliński

dzielnicowy.grunwald19@po.policja.gov.pl

519-064-554

61-84-134-35

20

Rejon 128M

st. sierż. Mariusz Silski

dzielnicowy.grunwald20@po.policja.gov.pl

519-064-548

61-84-134-35

21

Rejon 129M

st. sierż. Piotr Szymanowski

dzielnicowy.grunwald21@po.policja.gov.pl

519-064-542

61-84-134-35

22

Rejon 130M

sierż. Grzegorz Lamperski

dzielnicowy.grunwald22@po.policja.gov.pl

519-064-546

61-84-134-35

23

Rejon 131M

mł. asp. Łukasz Jankowski

dzielnicowy.grunwald23@po.policja.gov.pl

519-064-560

61-84-134-35

X

Kierownik Rewiru III

asp. sztab. Michał Kowalski

michal.kowalski2@po.policja.gov.pl

519-064-547

61-84-150-65

24

Rejon 141M

st. sierż. Krzysztof Majewski

dzielnicowy.grunwald24@po.policja.gov.pl

786-936-012

61-84-121-82

25

Rejon 142M

st. sierż. Mateusz Jabłoński

dzielnicowy.grunwald25@po.policja.gov.pl

786-936-002

61-84-121-82

26

Rejon 143M

sierż. sztab. Adam Borkowski

dzielnicowy.grunwald26@po.policja.gov.pl

519-064-544

61-84-121-82

27

Rejon 144M

mł. asp. Michał Żymirski

dzielnicowy.grunwald27@po.policja.gov.pl

786-936-010

61-84-121-82

28

Rejon 145M

mł. asp. Joanna Ucińska

dzielnicowy.grunwald28@po.policja.gov.pl

786-936-006

61-84-121-82

29

Rejon 146M

sierż. Michał Pilarczyk

dzielnicowy.grunwald29@po.policja.gov.pl

519-064-567

61-84-121-82

30

Rejon 147M

mł. asp. Łukasz Kaczmarek

dzielnicowy.grunwald30@po.policja.gov.pl

519-064-556

61-84-121-82

31

Rejon 148M

st. sierż. Piotr Seliger

dzielnicowy.grunwald31@po.policja.gov.pl

786-936-008

61-84-121-82

32

Rejon 149M

sierż. Radosław Grajek

dzielnicowy.grunwald32@po.policja.gov.pl

519-064-557

61-84-121-82

33

Rejon 150M

st. sierż. Sławomir Matuszak

dzielnicowy.grunwald33@po.policja.gov.pl

519-064-563

61-84-121-82

34

Rejon 151M

sierż. Przemysław Wróbel

dzielnicowy.grunwald34@po.policja.gov.pl

519-064-545

61-84-121-82

35

Rejon 152M

sierż. sztab. Marcin Marcola

dzielnicowy.grunwald35@po.policja.gov.pl

786-936-052

61-84-121-82

 

KP POZNAŃ-JEŻYCE

L.p

Numer rejonu

Stopień, imię i nazwisko oraz adres e-mail

Numer telefonu służbowego komórkowego

Numer telefonu służbowego stacjonarnego

X

Kierownik Rewiru I

 asp. szt. Paweł Jarusz

 pawel.jarusz@po.policja.gov.pl

brak

61-84-122-32

1

Rejon 201M

 st. sierż. Piotr Pawlikowski

 dzielnicowy.jezyce1@po.policja.gov.pl

786-936-018

61-84-136-46

2

Rejon 202M

 Zastępstwo mł asp. Maciej Kasperek

 dzielnicowy.jezyce2@po.policja.gov.pl

519-064-591

61-84-122-01

3

Rejon 203M

 mł. asp. Maciej Kasperek

 dzielnicowy.jezyce3@po.policja.gov.pl

519-064-648

61-84-122-01

4

Rejon 204M

 st. sierż. Piotr Marosek

 dzielnicowy.jezyce4@po.policja.gov.pl

519-064-587

61-84-142-97

5

Rejon 205M

 sierż. Tomasz Kusiewicz

 dzielnicowy.jezyce5@po.policja.gov.pl

786-936-015

61-84-122-01

6

Rejon 207M

 sierż. Mateusz Pluciński

 dzielnicowy.jezyce6@po.policja.gov.pl

519-064-593

61-84-136-46

7

Rejon 208M

 st. post. Judyta Kuźma

 dzielnicowy.jezyce7@po.policja.gov.pl

519-064-585

61-84-136-46

8

Rejon 209M

 st. sierż. Michał Ganas

 dzielnicowy.jezyce8@po.policja.gov.pl

786-936-017

61-84-122-01

9

Rejon 210M

 mł. asp. Paweł Jagliński

 dzielnicowy.jezyce9@po.policja.gov.pl

519-064-575

61-84-122-01

10

Rejon 211M

 Vacat mł. asp. Paweł Jagliński

 dzielnicowy.jezyce10@po.policja.gov.pl

519-064-579

61-84-122-01

X

Kierownik Rewiru II

 p. o. sierż sztab. Łukasz Gruszczyński

 lukasz.gruszczynski@po.policja.gov.pl

brak

61-84-122-35

11

Rejon 221M

 mł. asp. Bartosz Kocay

 dzielnicowy.jezyce11@po.policja.gov.pl

519-064-588

61-84-136-32

12

Rejon 222M

 Zastępstwo - mł asp Bartosz Kocay

 dzielnicowy.jezyce12@po.policja.gov.pl

786-936-019

61-84-136-32

13

Rejon 223M

 sierż. sztab. Dominik Krawczyk       dzielnicowy.jezyce13@po.policja.gov.pl

519-064-592

61-84-136-46

14

Rejon 224M

 st. sierż. Wiktor Włodarczak

 dzielnicowy.jezyce14@po.policja.gov.pl

519-064-589

61-84-142-97

15

Rejon 225M

 st. sierż. Jacek Kaftaniak

 dzielnicowy.jezyce15@po.policja.gov.pl

786-936-014

61-84-136-22

16

Rejon 226M

 sierż. Marek Wosiński

 dzielnicowy.jezyce16@po.policja.gov.pl

519-064-600

61-84-142-97

17

Rejon 227M

sierż. Artur Kryszewski

 dzielnicowy.jezyce17@po.policja.gov.pl

519-064-576

61-84-136-22

18

Rejon 228M

 vacat st. asp. Tomasz Żbikowski

 dzielnicowy.jezyce18@po.policja.gov.pl

519-064-583

61-84-136-32

19

Rejon 229M

 Zastępstwo - st. sierż. Jacek Kaftaniak

 dzielnicowy.jezyce19@po.policja.gov.pl

519-064-574

61-84-136-22

20

Rejon 230M

Zastępstwo - st. sierż. Wiktor Włodarczak

 dzielnicowy.jezyce20@po.policja.gov.pl

786-936-084

61-84-142-97

 

KP POZNAŃ-NOWE MIASTO

L.p

Numer rejonu

Stopień, imię i nazwisko oraz adres e-mail

Numer telefonu służbowego komórkowego

Numer telefonu służbowego stacjonarnego

X

Kierownik Rewiru I

asp. sztab. Piotr Klabuhn

piotr.klabuhn@po.policja.gov.pl

519-064-629

61-84-143-49

1

Rejon 301M

sierż. sztab. Marta Pieczurczyk

dzielnicowy.nowe-miasto1@po.policja.gov.pl

786-936-020

61-84-123-20

2

Rejon 302M

st. sierż. Maciej Walczak

dzielnicowy.nowe-miasto2@po.policja.gov.pl

519-064-606

61-84-143-52

3

Rejon 303M

st. sierż. Dariusz Rosowski

dzielnicowy.nowe-miasto3@po.policja.gov.pl

519-064-617

61-84-123-20

4

Rejon 304M

st. post. Krzysztof Andrzejewski

dzielnicowy.nowe-miasto4@po.policja.gov.pl

519-064-601

61-84-154-14

5

Rejon 305M

sierż. sztab. Patrycja Kruszona

dzielnicowy.nowe-miasto5@po.policja.gov.pl

519-064-620

61-84-154-14

6

Rejon 306M

mł. asp. Przemysław Borusewicz

dzielnicowy.nowe-miasto6@po.policja.gov.pl

519-064-625

61-84-154-14

7

Rejon 307M

mł. asp. Krzysztof Mak

dzielnicowy.nowe-miasto7@po.policja.gov.pl

519-064-598

61-84-123-20

8

Rejon 308M

st. sierż. Tobiasz Mazajczyk

dzielnicowy.nowe-miasto8@po.policja.gov.pl

519-064-609

61-84-154-14

9

Rejon 309M

sierż. Małgorzata Detko

dzielnicowy.nowe-miasto9@po.policja.gov.pl

786-936-029

61-84-123-20

10

Rejon 310M

st. sierż. Zbigniew Malesza

dzielnicowy.nowe-miasto10@po.policja.gov.pl

519-064-616

61-84-123-20

11

Rejon 311M

st. sierż. Jakub Nyczke

dzielnicowy.nowe-miasto11@po.policja.gov.pl

786-936-021

61-84-143-52

12

Rejon 312M

vacat st. sierż. Jakub Nyczke

dzielnicowy.nowe-miasto12@po.policja.gov.pl

519-064-608

61-84-143-52

X

Kierownik Rewiru II

asp. sztab. Witold Korbanek

witold.korbanek@po.policja.gov.pl

519-064-621

61-84-143-49

13

Rejon 321M

p.o. sierż. Damian Nowakowski

dzielnicowy.nowe-miasto13@po.policja.gov.pl

516-902-859

61-84-154-01

14

Rejon 322M

st. sierż. Tomasz Ziaja

dzielnicowy.nowe-miasto14@po.policja.gov.pl

516-902-894

61-84-154-01

15

Rejon 323M

mł. asp. Dawid Błażejewski

dzielnicowy.nowe-miasto15@po.policja.gov.pl

519-064-632

61-84-154-01

16

Rejon 324M

st. sierż. Agata Małecka

dzielnicowy.nowe-miasto16@po.policja.gov.pl

786-936-022

61-84-154-01

17

Rejon 325M

mł. asp. Sebastian Paprot

dzielnicowy.nowe-miasto17@po.policja.gov.pl

786-936-028

61-84-154-01

18

Rejon 326M

sierż. Damian Nowakowski

dzielnicowy.nowe-miasto18@po.policja.gov.pl

786-936-023

61-84-154-01

19

Rejon 327M

mł. asp. Jarosław Kwiatkowski

dzielnicowy.nowe-miasto19@po.policja.gov.pl

519-064-618

61-84-154-01

20

Rejon 328M

vacat sierż. sztab. Łukasz Kuśmirek

dzielnicowy.nowe-miasto20@po.policja.gov.pl

519-064-634

61-84-154-01

21

Rejon 329M

sierż. sztab. Łukasz Kuśmirek

dzielnicowy.nowe-miasto21@po.policja.gov.pl

786-936-024

61-84-154-01

22

Rejon 330M

sierż. Hubert Nowak

dzielnicowy.nowe-miasto22@po.policja.gov.pl

516-902-958

61-84-154-01

23

Rejon 331M

st. sierż. Damian Kroczka

dzielnicowy.nowe-miasto23@po.policja.gov.pl

519-064-623

61-84-154-01

X

Kierownik Rewiru III

st. asp. Arkadiusz Smelkowski

arkadiusz.smelkowski@po.policja.gov.pl

519-064-614

61-84-154-07

24

Rejon 341M

st. sierż. Maciej Tyszkiewicz

dzielnicowy.nowe-miasto24@po.policja.gov.pl

519-064-611

61-84-154-13

25

Rejon 342M

vacat st. sierż. Maciej Tyszkiewicz

dzielnicowy.nowe-miasto25@po.policja.gov.pl

516-902-957

61-84-154-13

26

Rejon 343M

st. sierż. Arkadiusz Korcz

dzielnicowy.nowe-miasto26@po.policja.gov.pl

519-064-599

61-84-154-13

27

Rejon 344M

st. sierż. Piotr Adamczyk

dzielnicowy.nowe-miasto27@po.policja.gov.pl

786-936-026

61-84-154-09

28

Rejon 345M

mł. asp. Łukasz Sztul

dzielnicowy.nowe-miasto28@po.policja.gov.pl

519-064-604

61-84-154-09

29

Rejon 346M

sierż. Arkadiusz Podziemek

dzielnicowy.nowe-miasto29@po.policja.gov.pl

519-064-596

61-84-154-09

30

Rejon 347M

st. sierż. Jędrzej Szczepanik

dzielnicowy.nowe-miasto30@po.policja.gov.pl

786-936-027

61-84-154-13

31

Rejon 348M

st. sierż. Marcin Kruszniewicz

dzielnicowy.nowe-miasto31@po.policja.gov.pl

516-903-082

61-84-154-13

32

Rejon 349M

sierż. Agnieszka Suszek

dzielnicowy.nowe-miasto32@po.policja.gov.pl

519-064-610

61-84-154-13

33

Rejon 350M

st. sierż. Mateusz Skwarek

dzielnicowy.nowe-miasto33@po.policja.gov.pl

519-064-597

61-84-154-09

34

Rejon 351M

st. asp. Bartosz Kordus

dzielnicowy.nowe-miasto34@po.policja.gov.pl

516-903-096

61-84-154-13

35

Rejon 352M

st. sierż. Łukasz Pilarczyk

dzielnicowy.nowe-miasto35@po.policja.gov.pl

519-064-628

61-84-154-13

36

Rejon 353M

st. sierż. Tomasz Matuszak

dzielnicowy.nowe-miasto36@po.policja.gov.pl

519-064-615

61-84-154-13

 

KP STARE MIASTO

L.p

Numer rejonu

Stopień, imię i nazwisko oraz adres e-mail

Numer telefonu służbowego komórkowego

Numer telefonu służbowego stacjonarnego

X

Kierownik Rewiru

asp. szt. Szymon Dyderski

szymon.dyderski@po.policja.gov.pl

519-064-680

61-84-124-24

1

Rejon 401M

mł. asp. Dawid Wojtkowiak

dzielnicowy.stare-miasto1@po.policja.gov.pl

786-936-040

61-84-124-47

2

Rejon 402M

vacat sierż. sztab. Adam Jarosz

dzielnicowy.stare-miasto2@po.policja.gov.pl

786-936-082

61-84-124-47

3

Rejon 403M

sierż. Wojciech Augustyniak

dzielnicowy.stare-miasto3@po.policja.gov.pl

786-936-046

61-84-124-47

4

Rejon 404M

st. sierż. Szymon Rembowicz

dzielnicowy.stare-miasto4@po.policja.gov.pl

786-936-041

61-84-124-47

5

Rejon 405M

vacat sierż. sztab. Mateusz Leśniewski

dzielnicowy.stare-miasto5@po.policja.gov.pl

786-936-044

61-84-124-27

6

Rejon 406M

st. sierż. Daniel Luhm

dzielnicowy.stare-miasto6@po.policja.gov.pl

786-936-043

61-84-124-47

7

Rejon 407M

sierż. sztab. Mateusz Leśniewski

dzielnicowy.stare-miasto7@po.policja.gov.pl

786-936-047

61-84-124-47

8

Rejon 408M

sierż. sztab. Adam Jarosz

dzielnicowy.stare-miasto8@po.policja.gov.pl

786-936-042

61-84-124-47

9

Rejon 409M

sierż. sztab. Sylwia Dura

dzielnicowy.stare-miasto9@po.policja.gov.pl

786-936-048

61-84-124-47

10

Rejon 410M

sierż. Mateusz Tomkowiak

dzielnicowy.stare-miasto10@po.policja.gov.pl

786-936-049

61-84-124-27

11

Rejon 411M

vacat sierż. Mateusz Tomkowiak

dzielnicowy.stare-miasto11@po.policja.gov.pl

786-936-045

61-84-124-27

12

Rejon 412M

st. sierż. Bartosz Grabowski

dzielnicowy.stare-miasto12@po.policja.gov.pl

786-936-051

61-84-124-47

 

KP POZNAŃ-PÓŁNOC

L.p

Numer rejonu

Stopień, imię i nazwisko oraz adres e-mail

Numer telefonu służbowego komórkowego

Numer telefonu służbowego stacjonarnego

X

Kierownik Rewiru I

asp. sztab. Tomasz Korek

tomasz.korek@po.policja.gov.pl

519-064-662

6184-146-44

1

Rejon 601M

sierż. Michał Grycz

dzielnicowy.polnoc1@po.policja.gov.pl

519-064-578

6184-139-65

2

Rejon 602M

st. sierż. Piotr Wojno

dzielnicowy.polnoc2@po.policja.gov.pl

786-936-031

6184-139-65

3

Rejon 603M

st. sierż. Paweł Piwiński

dzielnicowy.polnoc3@po.policja.gov.pl

519-064-670

6184-139-65

4

Rejon 604M

st.sierż. Tomasz Piszczoła

dzielnicowy.polnoc4@po.policja.gov.pl

786-936-032

6184-139-65

5

Rejon 605M

st. sierż. Sebastian Żak

dzielnicowy.polnoc5@po.policja.gov.pl

519-064-644

6184-139-65

6

Rejon 606M

sierż. Tomasz Mieloch

dzielnicowy.polnoc6@po.policja.gov.pl

519-064-664

6184-139-65

7

Rejon 607M

vacat st. sierż. Tomasz Piszczoła

dzielnicowy.polnoc7@po.policja.gov.pl

786-936-033

6184-139-65

8

Rejon 608M

st. sierż. Leszek Wyganowski

dzielnicowy.polnoc8@po.policja.gov.pl

519-064-666

6184-139-65

9

Rejon 609M

sierż. sztab. Aleksandra Wcisło-Biernacka

dzielnicowy.polnoc9@po.policja.gov.pl

519-064-645

6184-139-65

10

Rejon 610M

sierż. Błażej Wojtkowski

dzielnicowy.polnoc10@po.policja.gov.pl

519-064-650

6184-139-65

X

Kierownik Rewiru II

asp. sztab. Łukasz Śramski

lukasz.sramski@po.policja.gov.pl

519-064-643

6184-146-44

11

Rejon 621M

sierż. Andrzej Kaźmierczyk

dzielnicowy.polnoc11@po.policja.gov.pl

519-064-640

6184-133-10

12

Rejon 622M

st. sierż. Mirosław Mazurek

dzielnicowy.polnoc12@po.policja.gov.pl

786-936-039

6184-133-10

13

Rejon 623M

st. sierż. Adam Starzyński

dzielnicowy.polnoc13@po.policja.gov.pl

519-064-663

6184-133-10

14

Rejon 624M

vacat st. sierż. Adam Starzyński

dzielnicowy.polnoc14@po.policja.gov.pl

786-936-036

6184-133-10

15

Rejon 625M

sierż. sztab. Marcin Kamiński

dzielnicowy.polnoc15@po.policja.gov.pl

786-936-034

6184-133-10

16

Rejon 626M

sierż. szt. Rafał Lipczewski

dzielnicowy.polnoc16@po.policja.gov.pl

786-936-035

6184-133-10

17

Rejon 627M

st. sierż. Agata Szelest

dzielnicowy.polnoc17@po.policja.gov.pl

519-064-638

6184-133-10

18

Rejon 628M

vacat st. sierż. Agata Szelest

dzielnicowy.polnoc18@po.policja.gov.pl

519-064-653

6184-133-10

19

Rejon 629M

Sierż. Tomasz Kowal

dzielnicowy.polnoc19@po.policja.gov.pl

516-903-279

6184-133-10

20

Rejon 630M

vac. sierż. Tomasz Kowal

dzielnicowy.polnoc20@po.policja.gov.pl

516-903-280

6184-133-10

X

Kierownik Rewiru III

asp. sztab. Wojciech Walkowiak

wojciech.walkowiak@po.policja.gov.pl

519-064-656

6184-146-44

21

Rejon 641M

mł. asp. Krzysztof Górny

dzielnicowy.polnoc21@po.policja.gov.pl

516-903-155

6184-146-38

22

Rejon 642M

st. sierż. Dawid Bielawa

dzielnicowy.polnoc22@po.policja.gov.pl

519-064-635

6184-146-38

23

Rejon 643M

st. sierż. Karol Piotrowski

dzielnicowy.polnoc23@po.policja.gov.pl

786-936-037

6184-146-38

24

Rejon 644M

st. sierż. Michał Kowal

dzielnicowy.polnoc24@po.policja.gov.pl

519-064-654

6184-146-38

25

Rejon 645M

st. sierż. Kinga Drwęcka

dzielnicowy.polnoc25@po.policja.gov.pl

519-064-659

6184-146-38

26

Rejon 646M

st. sierż. Łukasz Foltyński

dzielnicowy.polnoc26@po.policja.gov.pl

519-064-660

6184-146-38

27

Rejon 647M

mł. asp. Jakub Paul

dzielnicowy.polnoc27@po.policja.gov.pl

786-936-038

6184-146-38

28

Rejon 648M

st. post. Iwona Gorynia

dzielnicowy.polnoc28@po.policja.gov.pl

519-064-639

6184-146-38

29

Rejon 649M

st. sierż. Przemysław Mencweld

dzielnicowy.polnoc29@po.policja.gov.pl

519-064-647

6184-146-38

30

Rejon 650M

st. sierż. Dezyderiusz Szulc

dzielnicowy.polnoc30@po.policja.gov.pl

516-903-296

6184-146-38

31

Rejon 651M

vacat sierż. sztab. Arkadiusz Zblewski

dzielnicowy.polnoc31@po.policja.gov.pl

519-064-667

6184-146-38

32

Rejon 652M

sierż. sztab. Arkadiusz Zblewski

dzielnicowy.polnoc32@po.policja.gov.pl

519-064-646

6184-146-38

 

KP POZNAŃ-WILDA

L.p

Numer rejonu

Stopień, imię i nazwisko oraz adres e-mail

Numer telefonu służbowego komórkowego

Numer telefonu służbowego stacjonarnego

X

Kierownik Rewiru I

sierż. sztab. Wojciech Szymański

wojciech.szymanski@po.policja.gov.pl

 

 

519-064-702

 

61-84-125-46

1

Rejon 501M

st. sierż. Łukasz Pożoga

dzielnicowy.wilda1@po.policja.gov.pl

786-936-054

61-84-125-99

2

Rejon 502M

st. post. Bartosz Zaradniak

dzielnicowy.wilda2@po.policja.gov.pl

786-936-060

61-84-125-99

3

Rejon 503M

st. sierż. Paweł Gardys

dzielnicowy.wilda3@po.policja.gov.pl

519-064-699

61-84-125-42

4

Rejon 504M

st. sierż. Bartosz Lewandowski

dzielnicowy.wilda4@po.policja.gov.pl

786-936-059

61-84-125-41

5

Rejon 505M

sierż. sztab. Gniewomir Giec

dzielnicowy.wilda5@po.policja.gov.pl

786-936-057

61-84-125-99

6

Rejon 506M

st. sierż. Krzysztof Torzyński

dzielnicowy.wilda6@po.policja.gov.pl

786-936-056

61-84-125-41

7

Rejon 507M

sierż. Wioleta Samodulska

dzielnicowy.wilda7@po.policja.gov.pl

786-936-058

61-84-125-41

8

Rejon 508M

st. sierż. Paweł Busza

dzielnicowy.wilda8@po.policja.gov.pl

786-936-055

61-84-125-41

X

Kierownik Rewiru II

mł. asp. Michał Kwieciński

michal.kwiecinski@po.policja.gov.pl

519-064-701

61-84-125-46

9

Rejon 521M

st. sierż. Łukasz Furmanek

dzielnicowy.wilda9@po.policja.gov.pl

519-064-700

61-84-125-99

10

Rejon 522M

Vacat zast. St. sierż. Łukasz Furmanek

dzielnicowy.wilda10@po.policja.gov.pl

519-064-696

61-84-158-69

11

Rejon 523M

sierż. Natalia Pawłowska

dzielnicowy.wilda11@po.policja.gov.pl

519-064-695

61-84-125-42

12

Rejon 524M

sierż.  Artur Medel

dzielnicowy.wilda12@po.policja.gov.pl

519-064-697

61-84-158-69

13

Rejon 525M

sierż. Marcin Piwosz

dzielnicowy.wilda13@po.policja.gov.pl

786-936-061

61-84-125-42

14

Rejon 526M

sierż. sztab. Artur Filoda

dzielnicowy.wilda14@po.policja.gov.pl

786-936-062

61-84-158-69

15

Rejon 527M

st. sierż. Norbert Galanciak

dzielnicowy.wilda15@po.policja.gov.pl

786-936-063

61-84-158-69

16

Rejon 528M

sierż. Marcin Krawczyk

dzielnicowy.wilda16@po.policja.gov.pl

786-936-064

61-84-158-69