Poszukiwani świadkowie wypadków drogowych

Poznań - Jesteś pokrzywdzony przestępstwem? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy

dsc_0678_2W Polsce działają podmioty, które bezpłatnie pomagają osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Informacja prawna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc psychologiczna to jedne z możliwości, z których można skorzystać. Organizacje pozarządowe udzielające tej pomocy  uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Dostępnymi świadczeniami udzielanymi na wniosek pokrzywdzonych lub członków ich rodzin jest pomoc psychologiczna i prawna. Dodatkowo ofiary przestępstw mogą liczyć na wsparcie o charakterze majątkowym:

*pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub czasowego schronienia,

*pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych,

*pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,

*dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,

*pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

*finansowanie przejazdów komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu,

*pokrywanie kosztów zakupów odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Dofinansowanie organizowane jest co pół roku w formie otwartych ofert z myślą o dostępności wsparcia na obszarze całego kraju. Tryb udzielania pomocy oraz zasady jej funkcjonowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z dnia 11 lutego br.

Ważnym jest by każda osoba pokrzywdzona przestępstwem wiedziała gdzie z pomocy może skorzystać. Dane kontaktowe z listą adresów oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwom. Jak również na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl