Poszukiwani świadkowie wypadków drogowych

Północ - Debata społeczna

debata_polnoc_126 listopada br. odbyła się debata społeczna w Zespole Szkół Gimnazjalno – Licealnych nr 37, mieszczącym się na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu. Debata poświęcona była szeroko rozumianemu bezpieczeństwu na terenie Północy Miasta Poznania.
 
W spotkaniu udział wzięli Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Batkowski, Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, Komendant Miejski Policji mł. insp. Roman Kuster, prezydenta Poznania reprezentował Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Pan Hieronim Węclewski. Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli jednostek pomocniczych UMP, radnych osiedlowych, dyrektorów szkół, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, duchowieństwa i mieszkańców. Słowem w debacie uczestniczyli wszyscy, którym zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa w Północnej części miasta.

W związku z faktem, iż debata odbyła się w szkole w której funkcjonuje klasa o profilu policyjnym, przed rozpoczęciem debaty młodzież przygotowała krótkie wystąpienie dotyczące różnego definiowania pojęcia poczucia bezpieczeństwa oraz przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 100 osób.

W debacie wzięła również udział Pani Kamila Sapikowska z „Poznańskiej Masy Krytycznej”, która zgłosiła szereg kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na użyteczność monitoringu zamontowanego na niektórych osiedlach. Poruszyli sprawę osób bezdomnych przebywających na klatkach schodowych podczas zimy i zapytali o możliwość wykorzystania agencji ochrony do podejmowania działań w stosunku do osób bezdomnych i współpracy w tej materii z Policją. Panowie Komendanci i Pan Wojewoda Wielkopolski zwrócili przy tej okazji uwagę, że życie ludzkie jest nadrzędnym dobrem i Policja w swoich działaniach przede wszystkim tym priorytetem będzie się kierować. Nie może być bowiem zgody na wyrzucanie osób bezdomnych na dwór podczas mrozów i nie zapewnianie im alternatywnego miejsca pobytu.
 
Ważnym tematem podczas spotkania okazała się również kwestia sprzedaży alkoholu w pobliżu szkół oraz możliwość sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały odnotowane i Pan Komendant Miejski Policji w Poznaniu zobowiązał się, w ramach swoich kompetencji, do podjęcia działań, które zaowocują zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców „Północy”.

Mieszkańcy podczas debaty podziękowali również za bardzo dobrą współpracę z Komisariatem Policji Poznań Północ.
 
{galeria}MOJE/debata-polnoc{/galeria}