DZIAŁANIA POLICJI

Policjanci zadbali o bezpieczeństwo przy szkołach

Data publikacji 24.09.2020

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego policjanci przeprowadzili działania ukierunkowane szczególnie na zapewnienie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

Mundurowi mając na uwadze rozpoczynający się we wrześniu br. nowy rok szkolny na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego przeprowadzili działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkół oraz miejscach gromadzenia się młodzieży.

Celem tych działań było zapobieżenie zdarzeniom drogowym z udziałem niechronionych uczestników ruchu, reagowanie na przejawy demoralizacji oraz sprawdzanie osób podejrzanie się zachowujących. 

Oprócz patroli w okolicach szkół policjanci obserwowali i kontrolowali miejsca gdzie mogło dochodzić do rozprowadzania dopalaczy lub spożywania i sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

.

A.Umyszkiewicz