KMP Poznań - Komunikat - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

KMP Poznań - Komunikat

Data publikacji 24.03.2020

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zawiesza możliwość odbioru osobistego wszelkich dokumentów opracowywanych przez nasz wydział.

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zawiesza możliwość odbioru osobistego wszelkich dokumentów opracowywanych przez nasz wydział, a w szczególności:

  • zaświadczeń o punktach karnych,
  • zaświadczeń o zdarzeniach drogowych,
  • kopii – potwierdzonych za zgodność z oryginałem pokwitowań za zatrzymany dowód rejestracyjny,
  • opinii do projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego.

Wszystkie dokumenty będą Państwu doręczane pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, ażeby wszelką korespondencję do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w tym wyżej wymienioną (za wyjątkiem projektów – poczta tradycyjna - z uwagi na obszerność opracowań) kierować pocztą elektroniczną na adresy:

  • naczelnik.wrd.poznan@po.policja.gov.pl – korespondencja ogólna,
  • ubezpieczenia.poznan@po.policja.gov.pl – korespondencja dot. zdarzeń drogowych,
  • stopagresjidrogowej@po.policja.gov.pl – niebezpieczne zachowania na drodze.

Korespondencja niezwiązana z problematyką ruchu drogowego:

  • dyzurny.poznan@po.policja.gov.pl .

Telefon do sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu: 61 84 131 50.

PK/MT