DZIAŁANIA POLICJI

KMP - Zmiany na stanowiskach kierowniczych w wielkopolskiej Policji

Data publikacji 23.03.2020

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wręczył rozkazy personalne nadkom. Tomaszowi Barłożkowi i nadkom. Rafałowi Banachowi. Pierwszy z oficerów ma powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. Natomiast nadkom. Banach został Naczelnikiem Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu.

23 marca w Klubie Policyjnym KWP w Poznaniu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka w obecności swojego zastępcy insp. Rafała Pawłowskiego, powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Tomaszowi Barłożkowi dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Poznaniu. Natomiast nadkom. Rafał Banach został Naczelnikiem Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu.

Komendant Mąka pogratulował awansów. Podkreślił również, że liczy na zaangażowanie na nowych stanowiskach dodając, że zarówno nadkom. Barłożek jak również nadkom. Banach to doświadczeni oficerowie z wieloletnim stażem. 

Maciej Święcichowski