KONKURS - "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ" - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

KONKURS - "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"

Data publikacji 17.03.2020

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje 13 edycję konkursu "Policjant - który mi pomógł".

Celem konkursu jest w szczególności promopcja postwaw i umiejętności policjantów wdrażających systemowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych, osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonych. Istotą przedsięwzięcia jest wyróznienie policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną i postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobm dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.niebieska.linia.pl oraz www.policja.pl a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2020 roku. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: "Niebieska Linia", 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13. 

 

A.U.