KMP POZNAŃ - POLICJA LUBIĘ TO - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

KMP POZNAŃ - POLICJA LUBIĘ TO

Data publikacji 27.02.2020

Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 26 lutego bieżącego roku uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w ramach projektu pn. "Policja - lubię to". Celem projektu jest promocja zawodu policjanta poprzez aktywny udział młodzieży w zajęciach teoretyczno - praktycznych.

Podczas spotkania szczegółowo przedstawiono zasady rekrutacji do służby w Policji, wskazano jakie dokumenty należy złożyć by spełnić kryteria doboru do służby oraz gdzie i kiedy należy je dostarczyć. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniach otrzymały ulotkę reklamową zachęcająca do służby w Policji oraz dokument zawierający podsumowanie informacji omawianych podczas prezentacji. Po części teoretycznej nastąpiła praktyczna prezentacja  zawodu policjanta przygotowana przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu tj. pokaz pracy z psem służbowym, prezentacja stanowisk kierowania KMP w Poznaniu, środków przymusu bezpośredniego, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także metod pracy wykorzystywanych w służbie techniki kryminalistycznej.

Ponadto uczniowie mieli okazję zobaczyć wyposażenie oraz poznać pracę poznańskiej grupy realizacyjnej - specjalnej formacji powołanej do wykonywania najtrudniejszych zadań, w tym zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców. 

Zainteresowane placówki oświatowe zapraszamy do współpracy! 

 

 

A. Umyszkiewicz