Poznań - Bezpieczne Ferie 2020 - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Bezpieczne Ferie 2020

Data publikacji 21.01.2020

Tegoroczne ferie zimowe rozpoczęły się 10 stycznia i trwać będą do 23 lutego. Jest to dobry czas na relaks i spędzenie czasu z rodziną, jednakże wiąże się to ze wzmożonym ruchem na drogach. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego wyjeżdżającym na zimowy wypoczynek ale również tym, którzy ten czas spędzać będą w miejscu zamieszkania jest zadaniem priorytetowym poznańskiej drogówki.

Mając powyższe na uwadze Wydział Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu prowadzi szereg działań mających zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jednym z nich są działania kontrolne mające na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny może zagrażać bezpieczeństwu oraz kierujących niestosujących się do obowiązujących przepisów.

Policjanci nie zapominają również o edukacji, podczas prowadzonych kontroli prowadzą rozmowy profilaktyczno - edukacyjne mające ma celu podniesienie poziomu znajomości przepisów oraz wypracowanie nawyków i umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg. Uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego pojazdów i nieprawidłowo przewożonego sprzętu oraz rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem (korzystanie z telefonów komórkowych, słuchanie głośnej muzyki, obsługa urządzeń takich jak nawigacja). Propagowanie idei korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz urządzeń do przewozu dzieci. Przypominanie i uświadamianie pieszym o potrzebie korzystania
z elementów odblaskowych.

Na terenie miasta Poznania zostały zorganizowanie stałe punkty kontroli, gdzie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu dokonywać będą sprawdzenia stanu technicznego i wyposażenia autobusów oraz sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy. Kontrole odbywać się będą
w wyznaczonych miejscach, a warunkiem jest zgłoszenie telefoniczne, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem Dyspozytorowi WRD tel. 61-84-155-16 lub Dyżurnemu KMP tel. 61-84-156-13, który wskaże osobie zgłaszającej miejsce, datę oraz godzinę kontroli.

            Do kontroli wytypowane zostały następujące miejsca:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.

- miejsce kontroli i przeglądów autobusów ulica Kacza (tel. kontakt. 61 – 839 – 67 – 61) czynna
od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do godz. 20.00, natomiast w sobotę od godz. 07.00 do 13.00;.

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu  Spółka z o.o., ulica Warszawska 142

- tylko kontrola autobusów, w godz. 07.00 – 20.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;
tel. 61 – 839 – 70  – 05 lub 602 – 624 – 947.

            Przypominam, że w przypadku tzw. zgłoszeń nagłych, tj. np. dotyczących wątpliwości co do stanu trzeźwości kierującego autobusem należy niezwłocznie podjąć interwencję.

            Policjanci apelują o rozwagę i ostrożną jazdę oraz życzą udanego wypoczynku.

 

A.Tomczyk