Szkolenie dla policjantów z zakresu wykroczeń - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Szkolenie dla policjantów z zakresu wykroczeń

Data publikacji 24.12.2019

W dniu 20 grudnia 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzono szkolenie dla policjantów z zakresu nowelizacji przepisów i wprowadzenia nowych procedur w obrębie wykroczeń. Warsztaty przeprowadzone zostały dla policjantów z powiatu poznańskiego, którzy na co dzień prowadzą czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia.

Szkolenie obejmowało zakres znowelizowanej Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podczas spotkania omówiono wprowadzone nowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach ze szczególnym zwróceniem uwagi na „korytarz życia” oraz jazdą na tzw. „suwak”.

Omówiono także kwestie związane z katalogiem środków karnych przewidzianych w kodeksie wykroczeń ze zwróceniem uwagi na nawiązkę i zasadności wnoszenia do sądu o jej zasądzanie.

Kolejnym ważnym tematem, przedstawionym podczas doskonalenia zawodowego były wykroczenia, które mogą zaistnieć podczas wyborów. W panelu tym omówiono poszczególne przypadki zaistniałych wykroczeń, które są wskazane w Kodeksie wyborczym.

Policjantom przekazano wiedzę z zakresu funkcjonowania nowowprowadzonego Rejestru wykroczeń, który funkcjonuje w obrębie policyjnych systemów informatycznych.

 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu na bieżąco wspiera policjantów w procesie znajomości przepisów prawa i wprowadzanych nowych elementów związanych z procedurą wykroczeniową.

A.Umyszkiewicz/S.Wielgocki