Poznań - Niebiescy Dzieciom - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Niebiescy Dzieciom

Data publikacji 14.12.2019

Spotkanie zaprzyjaźnionych służb i instytucji w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się w ramach podsumowania XVIII edycji Festynu Charytatywnego Niebiescy Dzieciom

13 grudnia br. Komendant Miejski Policji w Poznaniu zaprosił przedstawicieli służb i instyucji, które aktywnie uczestniczą w organizowanych od 18 lat Festynie Charytatywnym Niebiescy Dzieciom na rzecz małych pacjentów Szpitala im. K. Jonschera w Poznaniu. Spotkanie było okazją do podziękowań ale także rozpoczęcia rozmów na temat przyszłej współpracy przy kolejnej edycji w 2020 roku.

Rozpoczęciem spotkania była prezentacja krótkiego spotu obrazującego przebieg tegorocznego festynu, który odbył się w dniu 16 czerwca br. przy poznańskiej Arenie. Prezentacja filmu pobudziła reflekcje dotyczące planów na przyszły rok. Każdego roku Festyn zrzesza poznańskie służby i instytucje, które w pełnym możliwym zakresie angażują się w przedsięwzięcie, zapewniając moc atrakcji dla uczestników, działając w ramach jednego wspólnego celu, jak jest wsparcie małych pacjentów Szpitala.

Relacja XVIII edycji Festynu Charytatywnego "Niebiescy Dzieciom".

http://poznan.policja.gov.pl/w21/dzp/aktualnosci/dzialania-policji-1/210233,Poznan-Niebiescy-dzieciom.html?search=2442275797

Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk oraz Pierwszy Zastępca Komendnta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek Steinitz podziękował wszystkim zaangażowanym i zaprosił do kolejnej edycji. Jednocześnie podczas spotkania przedstawiciel Szpitala im. K. Jonschera dr n. med. Witold Porzucek z rąk Przewodniczącego NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podkom. Jerzego Woźniaka odebrał srebrny medal 25 - lecia nadany przez Przewodniczącego Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego za wieloletnią współpracę.