Poznań – Razem Przeciwko Przemocy - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań – Razem Przeciwko Przemocy

Data publikacji 22.11.2019

Projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy obejmujący warsztaty, konkursy i spotkania w szkołach podstawowych realizowane przez policjantów miasta Poznania i powiatu poznańskiego już za nami.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy wraz ze wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w nawiązaniu do przypadającego na dzień 19 listopada - Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz 20 listopada -Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Dzięki podejmowanym działaniom we współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze komisariatów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zwrócili uwagę na istotę działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, a także podkreślili jasny sprzeciw zachowaniom przemocowym. Funkcjonariusze w szkołach podstawowych przeprowadzili prelekcje, konkursy, warsztaty mające na celu uwrażliwienie na potrzebę pomocy osobom, które zostały dotknięte przemocą oraz wskazania drogi uzyskania takiej pomocy.

Należy pamiętać, że przemoc jest efektem dysfunkcyjnych zachowań człowieka i może przejawiać się w zaciszu domowym, ale także wśród rówieśników, czy w cyberprzestrzeni. Cieszymy się, że nasze coroczne działania spotykają się z pozytywnym odzewem, a przede wszystkim przeradzają się we wspólny wyraz sprzeciwu przeciwko przemocy.

 

 

S.SM.