Suchy Las - Razem Przeciwko Przemocy - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Suchy Las - Razem Przeciwko Przemocy

Data publikacji 20.11.2019

19 listopada br. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz ze Strażą Gminą w Suchym Lesie przeprowadzili debatę społeczną z uczniami lokalnych szkół na temat szeroko rozumianej przemocy w ramach projektu "Razem Przeciwko Przemocy".

Co roku w związku z Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Komenda Miejska Policji w Poznaniu we współpracy
z innymi podmiotami realizuje projekt pn. "Razem Przeciwko Przemocy". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie już kolejny rok włączyło się w projekt, wspierając działania na terenie całego powiatu poznańskiego.

Należy pamiętać, że przemoc jest efektem dysfunkcyjnych zachowań człowieka, które w znacznej części dotykają najmłodszą części społeczeństwa, a stosowana wobec dzieci przemoc pozostawia
w nich ślad na dalsze życie.

W dniu 19 listopada br. dzięki wsparciu Urzędu Gminy Suchy Las oraz Straży Gminnej w Suchym Lesie zorganizowano debatę społeczną dla uczniów szkół podstawowych w Suchym Lesie, Biedrusku i Chludowie. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Wójta Gminy Suchu Las Grzegorza Wojtarę i odbyło się w sali Centrum Kultury, gdzie reprezentaci szkół brali aktywny udział zadając liczne pytania specjalistom.

Podczas panelu dyskusyjnego w gronie specjalistów zasiedli:

  • Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu kom. Leszek Steinitz,
  • Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Małgorzata Trzybińska,
  • Komendant Straży Gminnej w Suchym Lesie Marek Dłużewski,
  • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Sylwia Nowak-Kabacińska,
  • Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Suchy Las Violetta Pałącarz.
  • Psycholog Magdalena Rosada-Gessner.

Specjaliści w trakcie debaty zostali postawieni przed dużym wyzwaniem z uwagi na dużą ilość pytań, które nie miały końca. Uczniowie zadawali pytania związane z tematyką przemocy rówieśniczej, domowej oraz cyberprzemocy, a związane były zarówno pod kątem zrozumienia postępowania sprawców, jak i w zakresie postępowania, gdy jest się świadkiem, bądź ofiarą.

Podsumowaniem debaty było uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem Razem Przeciwko Przemocy, w którym przedstawiciele szkół przygotowali plakat związany z tematyką przemocy. Komisja konkursowa, składająca się ze specjalistów wskazała zwycięzcę, czyli Szkołę Podstawową w Biedrusku i plakat przygotowany przez Antoninę Łopka i Maję Norkiewicz.

Zarówno zwycięzcy, jak i uczestnicy debaty zostali obdarowani nagrodami i upominkami przekazanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urząd Gminy i Straż Gminną w Suchym Lesie.