DZIAŁANIA POLICJI

Policjanci dbają o bezpieczeństwo przy nekropoliach.

Data publikacji 31.10.2019

Dzień ,,Wszystkich Świętych” oraz okres go poprzedzający co roku charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Poznania i powiatu poznańskiego. W rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich natężenie ruchu skutkować może wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłóceniem płynności ruchu.

Układ komunikacyjny miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego tj. położenie cmentarzy bezpośrednio przy głównych ciągach komunikacyjnych, duże natężenie ruchu oraz zmienne warunki atmosferyczne mają wpływ na eskalację zdarzeń drogowych.

Aby dni zadumy i pamięci o zmarłych przebiegły spokojne i każdy bezpiecznie dotarł do celu policjanci z poznańskiej drogówki przy poznańskich nekropoliach rozdawali elementy odblaskowe oraz edukowali uczestników ruchu o obowiązkach jakie na nich spoczywają kiedy poruszają się po drodze. Należy pamiętać, że nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych, nie zapominajmy o elementach odblaskowych oraz o przestrzeganiu przepisów ruchu dotyczących przede wszystkim korelacji kierujący-pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym- rowerzysta.

Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność.

Zadbajmy o to, by podróż minęła bezpiecznie. Zdejmijmy nogę  z gazu i jedźmy ostrożnie.

 

Aleksandra Tomczyk/PD

  • bezpieczeństwo podczas Wszystkich Świętych
  • bezpieczeństwo podczas Wszystkich Świętych
  • bezpieczeństwo podczas Wszystkich Świętych
  • bezpieczeństwo podczas Wszystkich Świętych
  • bezpieczeństwo podczas Wszystkich Świętych
  • bezpieczeństwo podczas Wszystkich Świętych