DZIAŁANIA POLICJI

Poznań – Konkurs dla oskarżycieli publicznych

Data publikacji 30.10.2019

29 października br. w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się wyróżnienie laureatów Konkursu Ogólnopolskiego dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych na etapie powiatowym, który miał na celu sprawdzenie wiedzy funkcjonariuszy.

Konkurs dla oskarżycieli publicznych na etapie powiatowym został przeprowadzony przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w dniu 22 września br. Do konkursu przystąpiło 69 funkcjonariuszy z jednostek miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy składający się z 40 pytań zamkniętych z zakresu przepisów prawa w szczególności dotyczących wykroczeń oraz przepisów ruchu drogowego.

Pośród uczestników wyłoniono 3 laureatów, którzy w dniu 29 października br. podczas odprawy służbowej od Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszka Steinitz otrzymali nagrody:

I miejsce – asp. Olgierd Reguła Komisariat Policji Poznań – Jeżyce

II miejsce – sierż.szt. Andrzej Molski Komisariat Policji Poznań – Stare Miasto

III miejsce – sierż.szt. Michał Długoszewski Komisariat Policji Poznań – Wilda.

Zwycięzca konkursu na etapie powiatowym asp. Olgierd Reguła awansował do etapu wojewódzkiego, podczas którego reprezentował Komendę Miejską Policji w Poznaniu.

 

 

S.S-M.