DZIAŁANIA POLICJI

Poznań – Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 09.10.2019

Miesiąc październik związany jest z obchodami Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi, który przypada na dzień 18 października. Poznańscy policjanci cały czas czuwają nad bezpieczeństwem, jednak przy tej okazji zwracają uwagę na problematykę handlu ludźmi.

Dzień 18 października,, który został określony Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi pozwala na coroczne przypominanie o obecności zjawiska handlu ludźmi. Handel ludźmi to przestępstwo z art. 253 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności i rozumiany jest między innymi jako: przewożenie, przechowywanie, przyjmowanie osób przy stosowaniu środków w postaci: gróźb, użycia siły czy innych form jak porwanie, podstęp, kłamstwo, nadużycia władzy  celem wykorzystania osób do prac przymusowych, zmuszania do prostytucji i innych form wykorzystania seksualnego. Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym ewaluacjom i przemianom. Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym zjawiskiem wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych.

Działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi są realizowane są w ramach Krajowego Programu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi. Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji. Policja podejmuje działania w kierunku przeciwdziałania handlowi ludźmi, są wczesne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej tym zjawiskiem. Policjanci współpracując z innymi podmiotami, biorą udział w spotkaniach w szkołach z młodzieżą, ostrzegając o odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzież oraz sygnalizując o zagrożeniach związanych z tym obszarem.

Należy pamięctać, że poza działaniem profilaktycznym Policja prowadzi działania rozpoznawcze oraz prewencyjne, przeprowadząc między innymi kontrole różnych obiektów oraz dróg pod kątem ujawniania prostytuujących się obywatelek obcych państw nielegalnie przebywających na terenie Polski.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Uważaj:

  • na atrakcyjne oferty biur pośrednictwa pracy, biur podróży, agencji matrymonialnych;
  • na osoby wzbudzające zaufanie i zapewniające natychmiastową pomoc w wyjeździe;
  • na strony internetowe, ogłoszenia, reklamy dotyczące możliwości wysokiego zarobku w łatwy sposób.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej z dodatkowymi informacjami:

http://policja.pl/pol/aktualnosci/180405,18-pazdziernika-Europejski-Dzien-Przeciwko-Handlowi-Ludzmi-i-Niewolnictwu.html

 

 

S.S-M.