Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 02.10.2019

20 września 2019 roku minęły 3 lata od uruchomienia na terenie garnizonu wielkopolskiego aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jednym z wielu podstawowych źródeł informacji o występujących w środowisku lokalnym zagrożeniach, których właściwe zdiagnozowanie, w tym nazwanie problemu oraz wskazanie przyczyn ich występowania umozliwia okreslenie sił i środków własnych, dobór partnerów oraz metod działania, które pozwolą na szybką i skuteczną ich eliminację.

Głównym celem tego projektu jest podejmowanie działań na rzecz wskazanych zagrożeń przez mieszkańców oraz eliminowanie tych zagrożeń. Dzięki mapie przez Internet, można w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób, zgłaszać policjantom wszelkie problemy. 

Strona KMZB nie służy jednak do zgłaszania pilnych interwencji Policji. W tegu typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Jednak każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiedną reakcję Policji.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa!

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

 

Małgorzata Tamborska