Zmiany kierownictwa w KMP w Poznaniu - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Zmiany kierownictwa w KMP w Poznaniu

Data publikacji 01.10.2019

W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu nastąpiły zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych. Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk podczas uroczystych zbiórek wręczył funkcjonariuszom listy gratulacyjne oraz rozkazy personalne.

Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk kierując się zaufaniem do podwładnych i doceniając ich dotychczasowy wkład w realizowane zadania podjął decyzję o zmianach kadrowych na stanowiskach kierowniczych  i awansował kilku doświadczonych oficerów.

30 września br. rozkazy personalne zostały funkcjonariuszom wręczone podczas uroczystych zbiórek.

- na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu została mianowana kom. Małgorzata Trzybińska

- na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie - kom. Dariusz Maroń

- na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Poznań Wilda - podinsp. Tomasz Garstecki

- na stanowosko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Poznań Północ - kom. Renata Pawłowicz.

Mianowani funkcjonariusze to osoby z wieloletnim stażem w Policji. Jak podkreślił Komendant Kasprzyk, te awanse wiążą się z ogromną odpowiedzialnością i będą wymagały od nowo mianowanych komendantów i naczelników wzmożonego wysiłku, by zapewnić odpowiedni poziom realizacji powierzonych im zadań służbowych.

Małgorzata Tamborska

 

  • Zmiany kierownictwa w KMP w Poznaniu
  • Zmiany kierownictwa w KMP w Poznaniu
  • Zmiany kierownictwa w KMP w Poznaniu
  • Zmiany kierownictwa w KMP w Poznaniu
  • Zmiany kierownictwa w KMP w Poznaniu