DZIAŁANIA POLICJI

Stare Miasto – Szkoda Ciebie na takie patoklimaty

Data publikacji 19.07.2019

Policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto wspólnie z funkcjonariuszkami Straży Miejskiej w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” przeprowadziły działania w rejonie staromiejskim w Poznaniu.

19 lipca br. funkcjonariuszki przeprowadziły działania zwracające uwagę mieszkańców na problemu uzależnienia od środków odurzających, psychoaktywnych lub innych środków zastępczych, który dotyka osoby w różnym wieku i pochodzące z różnych środowisk. Proces ten rozpoczyna się zwykle od przypadkowej sytuacji, pierwszego poczęstowania czy pokusy nowych przeżyć, co może przekładać się na tragiczne skutki.

Działania zostały przeprowadzone w ramach programu „Dopalacze niszczą życie”, który zakłada przeciwdziałanie i ograniczenie zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz kształtowanie zdolności młodzieży do samodzielnego i odpowiedzialnego wyboru pozytywnych wartości. Przedstawiono możliwości kreowania wśród młodzieży życia wolnego od uzależnień oraz wskazywanie alternatyw dla zażywania dopalaczy.

W tym roku podejmowane przez funkcjonariuszy działania zostały wzmocnione materiałami opracowanymi w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji -  „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Funkcjonariuszki prowadząc działania na terenie staromiejskim w Poznaniu wykorzystały broszury informacyjne promujące możliwości kreowania wśród młodzieży życia wolnego od uzależnień oraz alternatywy dla zażywania narkotyków i dopalaczy.

 

 

 

M. Hrynko