Poznań - Zbiórka krwi - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Zbiórka krwi

Data publikacji 02.07.2019

28 czerwca br. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odbyła się kolejna zbiórka krwi. Do pobrania krwi zgłosiły się łącznie 43 osoby.

Kolejny raz w tym roku w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odbyła się zbiórka krwi. Przez cały dzień - policjanci i pracownicy cywilni Policji, mieli szanse podzielić się najcenniejszym darem życia – swoją krwią. Łącznie uzbierano 16,65 litra krwi. Chętnych do oddania były 43 osoby a 37 oddało krew.

Od wczesnych godzin porannych przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu, swoje stanowiska rozkładali pracownicy ze stacji krwiodawstwa. Gdy wybiła godzina 8, pierwsi chętni zapisywali się do oddania krwi. I tak przez 5 godzin. Cały czas w sali panował ruch i słychać było rozmowy. Chętnych do oddania krwi były 43 osoby. Chęć udziału w akcji wyrazili funkcjonariusze z całej poznańskiej Policji, zarówno z miasta, jak i powiatu poznańskiego. Krew oddało także wielu pracowników cywilnych pracujących w poznańskiej Policji.

Podczas zbiórki udało się zebrać 16,65 litrów krwi. To następna udana zbiórka. Kolejna odbędzie się 27 września br. w godz. 8:00 - 13:00 w budynku Komendy Miejskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji!

M. Tamborska