DZIAŁANIA POLICJI

KMP - Policjanci poznańskiej drogówki dbają o jakość powietrza

Data publikacji 28.06.2019

Policjanci z Poznania przy pomocy dymomierza i analizatora spalin regularnie eliminują z ruchu pojazdy zatruwające środowisko. Do tej pory skontrolowali 227 samochodów, z czego aż w 53 przypadkach, zatrzymali dowody rejestracyjne. Tego typu kontrole będą odbywać się regularnie.

Występujący na terytorium całej Polski SMOG spowodowany jest m. in. dużą ilością spalin emitowanych do środowiska. Jednym z czynników wpływających na zwiększenie emisji spalin do środowiska jest nieprawidłowy stan techniczny pojazdów poruszających się po polskich drogach. Mając na celu poprawę bezpieczeństwa oraz porządku w ruchu drogowym, funkcjonariusze z poznańskiej drogówki przy wykorzystaniu nowego pojazdu służbowego wyposażonego między innymi w dymomierz i analizator spalin sprawdzają czy samochody nie emitują zbyt wielu szkodliwych spalin.

Głównym celem prowadzonych kontroli jest eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego co wpływa negatywnie na nasze środowisko.

Od początku czerwca przy wykorzystaniu nowo zakupionego radiowozu policjanci skontrolowali 227 pojazdów. W związku ze złym stanem technicznym pojazdów zatrzymali 53 dowody rejestracyjne, za ujawnione nieprawidłowości stosowali środki przewidziane prawem.

Prowadzone kontrole eliminują z ruchu drogowego pojazdy niesprawne technicznie, w szczególności emitujące nadmierną emisję spalin.

Aleksandra Tomczyk/MŚ