DZIAŁANIA POLICJI

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań - Rozbój z użyciem broni palnej w podpoznańskim kantorze wymiany walut!

Data publikacji 07.06.2019

W jednej z podpoznańskich miejscowości doszło do napadu na kantor z użyciem broni palnej. Napastnicy wzięli zakładników, a następnie uciekli na teren poligonu w Biedrusku, gdzie próbowali się ukryć. Tak - w skrócie - przedstawiał się scenariusz ćwiczeń, w których udział wzięli policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Szkolenie odbyło się 4 czerwca 2019 roku na terenie kompleksu wojskowego w Biedrusku. Zajęcia zostały przygotowane przez Wydział Kadr i Szkolenia we współpracy z Wydziałem Sztab Policji oraz Referatem Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały w formie praktycznych zajęć obejmujących temat: taktyki i techniki strzeleckiej z wykorzystaniem systemu strzeleckiego FX Simunition oraz udzielania pierwszej pomocy na polu walki.

Celem zajęć było doskonalenie umiejętności taktycznych oraz technicznych podczas wejść do pomieszczeń, rozpoznania terenu pod kątem ujawnienia pułapek pirotechnicznych, poruszania się w zespole, zatrzymywania osób, użycia i wykorzystania broni palnej oraz ewakuacji osób poszkodowanych..

Policjanci Wydziału Kryminalnego nie po raz pierwszy uczestniczyli w niekonwencjonalnych zajęciach szkoleniowych, doskonaląc swoje umiejętności, by w odpowiedni sposób reagować na wszelkie zagrożenia.

Szczegółowe omówienie działań i wyciągnięte z nich wnioski pozwalają coraz lepiej służyć społeczeństwu oraz być przygotowanym na wystąpienie nieoczekiwanych sytuacji.

Krzysztof Lis/Arkadiusz Kornowicz