DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Policjanci kontrolują samochody Nauki Jazdy na poznańskich Winogradach.

Data publikacji 07.06.2019

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu kontrolowali samochody nauki jazdy. Sprawdzali wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo, zarówno samych kursantów, jak również innych uczestników ruchu drogowego.

4 czerwca br. funkcjonariusze poznańskiej drogówki przeprowadzili działania kontrolne pn. ,,L”. Celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg oraz prawidłowość świadczenia usług nauki jazdy na terenie miasta Poznania.

Funkcjonariusze podczas działań sprawdzali stan techniczny pojazdów, posiadane przez instruktorów dokumenty uprawniające do prowadzenia kursów nauki jazdy, kontrolowali również dokumenty ze zwróceniem uwagi na prawidłowość wpisów, przestrzeganie terminów badań technicznych, obowiązkowe wyposażenie i oznakowanie pojazdu oraz stan trzeźwości instruktorów i kursantów. Za ujawnione wykroczenia funkcjonariusze stosowali środki przewidziane prawem.

 W trosce o bezpieczeństwo  na drogach, takie działania będą przez funkcjonariuszy kontynuowane.

Aleksandra Tomczyk/MT