Poznań - "Szkoda ciebie na takie patoklimaty" - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań - "Szkoda ciebie na takie patoklimaty"

Data publikacji 04.06.2019

4 czerwca br. policjant Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz ze strażnikami Straży Gminnej Suchy Las w związku ze zbliżającymi się wakacjami przeprowadzili spotkania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży.

Policjant Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz przedstawiciele Straży Gminnej w Suchym Lesie w ramach kampanii MSWiA pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają” przeprowadzili zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na zagrożenia jakie niesie za sobą kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Jednocześnie funkcjonariusze podkreślali, że nawet jednorazowe zażycie środków psychoaktywnych może pociągać za sobą nieodwracalne zmiany w organizmie młodego człowieka.

Podczas spotkania wykorzystano spot promujący kampanię, której hasło przewodnie brzmi: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Rafał Lipczewski/MT