DZIAŁANIA POLICJI

KMP - Komendant wręczył promesy policjantom NGRMP

Data publikacji 29.05.2019

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu kom. Leszek Steinitz wręczył policjantom Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego nagrody za wzorowe wypełnianie dodatkowych obowiązków. Dzięki zaangażowaniu tych funkcjonariuszy możliwe jest szybkie weryfikowanie informacji o podłożonych ładunkach wybuchowych m.in. w szkołach lub urzędach.

W strukturze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu funkcjonuje Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego. W skład grupy wchodzą funkcjonariusze komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Poznaniu posiadający specjalistyczne przeszkolenie, które przeprowadza Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W skład grupy wchodzi 53 policjantów oraz 4 psy służbowe przeszkolone do wykrywania zapachu materiałów wybuchowych.

Funkcjonariusze powyższej grupy wykonują zadania związane z rozpoznawaniem, wykrywaniem materiałów i urządzeń wybuchowych. Policjanci działają również w miejscach ujawnienia niewybuchów przede wszystkim z czasów II wojny światowej. Biorą udział w zabezpieczeniach wizyt osób podlegających szczegółowej ochronie Służby Ochrony Państwa, w trakcie których sprawdzają miejsca czasowego pobytu, a także kontrolują uczestników powyższych wizyt.

Niejednokrotnie członkowie NGRMP KMP w Poznaniu przyjeżdżają w czasie wolnym w celu alarmowego wykonywania zadań służbowych. W 2019 roku działali już ponad 130 razy zabezpieczając wizyty VIP, dokonując sprawdzeń prewencyjnych oraz wymuszonych. W dowód uznania dla funkcjonariuszy NGRMP Komendant Miejski Policji w Poznaniu w bieżącym roku już trzykrotnie wyróżniał najbardziej zaangażowanych policjantów powyższej grupy.

Jarosław Dąbrowski/MŚ

  • Naczelnik sztabu składa meldunek komendantowi.
  • Dwuszereg policjantów wyróżnionych policjantów.
  • Komendant ściska dłoń wyróżnionemu policjantowi.
  • Policjant ściska dłoń  wyróżnionemu policjantowi.
  • Komendant przemawia do policjantów. Obok niego stoi naczelnik kadr, w tle naczelnik sztabu.