DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Policjanci na rowerach dbają o bezpieczeństwo

Data publikacji 09.04.2019

W ramach ogólnopolskiej akcji ,,Jednośladem bezpiecznie do celu” policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu pełniący służbę na rowerach przypominali kierującym pojazdami jednośladowymi o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem.

Celem prowadzonych działań jest podniesienie poziomu znajomości przepisów oraz wypracowanie nawyków i umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z niestosowania się do obowiązujących przepisów.

Policjanci przypominali o konieczności przygotowania pojazdu do sezonu, obowiązku obserwacji drogi i jej otoczenia, zachowania szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejść dla pieszych, w tym zwalnianiu przed przejściem, ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, obowiązku stosowania się do sygnalizacji świetlnej, korzystania z elementów odblaskowych, używanie kasków rowerowych oraz dbanie o stan techniczny roweru i jego właściwe wyposażenie, którym jest:

- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy,

- co najmniej jeden sprawny hamulec,

- co najmniej jedno światło tylne czerwone odblaskowe,

- co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym lub migającym światłem- obowiązkowe po zmroku,

- co najmniej jedno światło przedni białe lub żółte świecące ciągłym lub migającym światłem- obowiązkowe po zmroku,

- kierunkowskazy - tylko w przypadku, gdy konstrukcja roweru uniemożliwia sygnalizowanie zmiany skrętu.

Podczas działań policjanci przekazywali materiały edukacyjne oraz elementy odblaskowe.

Aleksandra Tomczyk/MT