Poznań - Działania "Taxi" - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Działania "Taxi"

Data publikacji 08.02.2019

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w dniu 7 lutego br. po raz kolejny prowadzili kontrolę pojazdów Taxi w rejonie Dworca Kolejowego w Poznaniu. Kontrolę prowadzone były wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej.

Celem przeprowadzanych kontroli było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym m.in. przez kontrolę stanu technicznego pojazdów Taxi oraz sprawdzenie prawidłowości poboru opłat z tytułu świadczenia usług na terenie miasta Poznania w celu wyeliminowania z rynku nieuczciwych przedsiębiorców.

Szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócili na prawidłowy sposób korzystania przez kierujących z miejsc postoju oznaczonych białą tabliczka na, której widnieje napis ,,KISS & RIDE”. Jest to miejsce krótkiego, darmowego postoju, gdzie kierowca może zatrzymać się na określony czas, wysadzić pasażera, pożegnać się i odjechać.

Policjanci zapowiadają kolejne takie kontrole, a jednocześnie apelują do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów i zachowanie na drogach ostrożności.

Aleksandra Tomczyk/MŚ